مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

تست شخصیتMBTI

تست شخصیتMBTI بر مبنای نتایج تحقیقات روانشناس مشهور سوئیسی، یونگ، شکل گرفت. کارل یونگ معتقد بود اگر بتوان زیربنای ذهنی، برداشت ها و نگرش های اشخاص را شناخت، می توان رفتارهای آنها را پیش بینی کرد. او در این خصوص نظریات ارزشمندی را ارائه کرد.
سال ها بعد دو دانشمند دیگر به نام های بریگز و مایرز با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام برخی پژوهش ها در حوزه شخصیت شناسی، تست شخصیت MBTI را طراحی کردند. آنها چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند. به عبارتی آنها همه افراد روی زمین را در ۱۶ تیپ شخصیتی دسته بندی کردند که بر اساس تست MBTI می توان به تیپ شخصیتی آنها پی برد. ترجیحات شخصیتی، ویژگی هایی در افراد هستند که برای آنها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز، صرف انرژی و زمان کمتری دارد. به عنوان مثال فردی که ترجیح برون گرایی دارد، وقتی در جمع بوده، با افراد دیگر در ارتباط و در کانون توجه است، احساس بهتری دارد و انرژی بیشتری می گیرد. در ضمن برقراری ارتباط  با دیگران برای او کاری آسان، بدون زحمت و لذت بخش است.  چهار بعد (ترجیح) شخصیتی شناخته شده توسط این دانشمندان عبارتند از  :
 1. درون گرا (I) – برون گرا (E): این بعد بر مبنای چگونگی برخورد و تعامل ما با دنیا و  اینکه انرژی مان را متوجه کجا می کنیم و از کجا انرژی می گیریم، تعریف شده است.
 2. شمی (N)- حسی (S): اینکه اغلب به چه نوع اطلاعاتی توجه می کنیم و  چگونه آنها را بدست می آوریم، این بعد را مشخص می کند.
 3. احساسی (F)- فکری (T): بر اینکه چگونه اطلاعات خود را پردازش می کنیم و چگونه تصمیم می گیریم، دلالت دارد.
 4. ملاحظه کننده (P)- داوری کننده(J): اینکه ما ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته و با ساختار فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم، تعیین کننده این بعد است.

تست شخصیتی mbti

 از آنجا که آزمون MBTI تیپ انسان‌ها را در چهار حوزه می‌سنجد، طبیعتاً انواع تیپ های MBTI شامل شانزده تیپ شخصیتی مختلف خواهد بود:

 1. تیپ شخصیتی ENFJ
 2. تیپ شخصیتی ENFP
 3. تیپ شخصیتی ENTJ
 4. تیپ شخصیتی ENTP
 5. تیپ شخصیتی ESFJ
 6. تیپ شخصیتی ESFP
 7. تیپ شخصیتی ESTJ
 8. تیپ شخصیتی ESTP
 9. تیپ شخصیتی INFJ
 10. تیپ شخصیتی INFP
 11. تیپ شخصیتی INTJ
 12. تیپ شخصیتی INTP
 13. تیپ شخصیتی ISFJ
 14. تیپ شخصیتی ISFP
 15. تیپ شخصیتی ISTJ
 16. تیپ شخصیتی ISTP

برخی از کاربردهای آزمون شخصیت شناسی MBTI

امروزه مستقل از اینکه در هر یک از موارد زیر، تا چه حد می‌توان به اعتبار یک آزمون به عنوان ابزار نگاه کرد ، در زمینه‌های متعددی از آزمون شخصیت شناسی MBTI استفاده می‌شود:

 • برنامه ریزی مسیر شغلی و تغییر مسیر شغلی
 • ازدواج
 • مصاحبه استخدامی
 • تحلیل تصمیم گیری‌ها
 • تولید و تنظیم محتوا برای انواع مخاطب در استراتژی محتوا
 • متقاعدسازی و مذاکره

نقدها و انتقادها نسبت به تستMBTI

آزمون MBTI همواره به صورت گسترده مورد نقد قرار داشته است .

مهم‌ترین نقدی که در مورد آزمون شخصیت شناسی MBTI وجود دارد این است که مقالات علمی رسمی کمی در ژورنال های Peer-Reviewed در مورد آن وجود دارد. عمده‌ی مطالعات و بررسی‌ها و مطالبی که حول آزمون MBTI و بررسی تیپ شخصیتی بر اساس MBTI شکل گرفته در ژورنال‌ها و موسسات و کنفرانس‌هایی بوده که به نوعی ذی نفع این ابزار شخصیت شناسی بوده‌اند.

همچنین استفاده گسترده و غیرعلمی از این آزمون و فراگیر شدن عمومی آن در بیرون فضای آکادمیک روانشناسی باعث شده که بیش از تیپ شناسی به ترویج استریوتایپ‌های مختلف منجر شود.


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299