صفحه اصلی » رشته های تحصیلی دنیا » رشته‌های علوم اجتماعی در دنیا
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

رشته‌های علوم اجتماعی در دنیا

باستان‌شناسی

 • باستان‌شناسی پیش از تاریخ

 • باستان‌شناسی تجربی

 • باستان‌شناسی خاور نزدیک

 • باستان‌شناسی دریایی

 • باستان‌شناسی دوران کلاسیک

 • دیرین‌مردم‌شناسی

 • مصرشناسی

جغرافیا

 • جغرافیای انسانی

 • جغرافیای اجتماعی

 • جغرافیای جهانگردی

 • جغرافیای رفتاری

 • جغرافیای سلامت

 • جغرافیای کودکان

 • جغرافیای اقتصادی

 • جغرافیای توسعه

 • جغرافیای تاریخی

 • جغرافیای جمعیت

 • جغرافیای زمان

 • جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک

 • جغرافیای راهبردی

 • جغرافیای نظامی

 • جغرافیای شهری

 • جغرافیای فرهنگی

 • جغرافیای فمینیستی

 • جغرافیای طبیعی

 • آب‌شناسی/آب‌نگاری

 • اقیانوس‌سنجی

 • لیمنولوژی

 • یخ‌شناسی

 • اقلیم‌شناسی

 • کهن‌اقلیم‌شناسی

 • بوم‌شناسی منظر

 • جغرافیای زیستی / زیست‌جغرافی

 • جغرافیای ساحلی

 • ژئومورفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی)

 • زمین‌سنجی

 • کهن‌جغرافیا/جغرافیای تاریخی

 • جغرافیای محیطی

 • جغرافیای ناحیه‌ای

 • سنجش از دور

 • نقشه‌نگاری

روان‌شناسی

 • روان‌سنجی

 • روان‌شناسی اجتماع‌نگر

 • روان‌شناسی اجتماعی

 • روان‌شناسی افتراقی

 • روان‌شناسی بالینی

 • روان‌شناسی بهداشت محیط کار

 • روان‌شناسی پزشکی

 • روان‌شناسی تجربی

 • روان‌شناسی تربیتی

 • روان‌شناسی تکاملی

 • روان‌شناسی جنایی

 • روان‌شناسی حفاظت از محیط زیست

 • روان‌شناسی دین

 • روان‌شناسی رسانه

 • روان‌شناسی رشد

 • روانشناسی زیستی

 • روان‌شناسی سلامت

 • روان‌شناسی سیاسی

 • روان‌شناسی شخصیت

 • روان‌شناسی شناختی

 • روان‌شناسی سازمانی

 • روان‌شناسی فرهنگی

 • روان‌شناسی قضایی

 • روان‌شناسی کاربردی

 • روان‌شناسی کمی

 • روان‌شناسی مثبت‌گرا

 • روان‌شناسی محیطی

 • روان‌شناسی مدرسه

 • روان‌شناسی مشاوره‌ای

 • روان‌شناسی مصرف‌کننده

 • روان‌شناسی مقایسه‌ای

 • روان‌شناسی نابهنجار

 • روان‌شناسی نظامی

 • روان‌شناسی ورزش

 • عصب‌روان‌شناسی

 • فراروان‌شناسی

 • روان‌فیزیک (سایکوفیزیک)

علم اقتصاد

 • اقتصاد آزمایشی

 • اقتصاد اجتماعی

 • اقتصاد اداری

 • اقتصاد اسلامی

 • اقتصاد اطلاعات

 • اقتصاد انرژی

 • اقتصاد بوم‌شناختی

 • اقتصاد بین‌المللی

 • اقتصاد پولی

 • اقتصاد ترابری

 • اقتصاد تکاملی

 • اقتصاد توسعه

 • اقتصاد خرد

 • اقتصاد رایانشی

 • اقتصاد رفاه

 • اقتصاد رفتاری

 • اقتصاد ریاضی

 • اقتصاد سبز

 • اقتصاد سوسیالیستی

 • اقتصاد سیاسی

 • اقتصاد عصبی

 • اقتصاد عمومی

 • اقتصاد فمینیستی

 • اقتصاد کار

 • اقتصاد کارفرمایی

 • اقتصاد کشاورزی

 • اقتصاد کلان

 • اقتصاد مالی

 • اقتصاد مبتنی بر علم پیچیدگی

 • اقتصاد محیط زیست

 • اقتصاد مسکن

 • اقتصاد مصرف‌کننده

 • اقتصاد منابع طبیعی

 • اقتصاد نهادی

 • اقتصاد و قانون

 • اقتصادسنجی

 • تاریخ اقتصاد

 • جامعه‌شناسی اقتصادی

 • جغرافیای اقتصادی

 • رشد اقتصادی

 • سازمان صنعتی

 • مالیه‌ی دولتی

 • نظام اقتصادی

 • نظریه‌ی انتخاب اجتماعی

 • نظریه‌ی بازی‌ها

 • نظریه‌ی توسعه انسانی

 • Thermoeconomics

علوم سیاسی

 • اقتصاد سیاسی

 • انتخابات‌شناسی

 • تاریخ سیاسی

 • تعلیمات مدنی

 • رفتار سیاسی

 • روابط بین‌الملل

 • ژئوپلتیک

 • سازمان بین‌المللی

 • سیاست عمومی

 • سیاست‌شناسی تطبیقی

 • فرهنگ سیاسی

 • فلسفه سیاسی

 • مدیریت عمومی

 • مدیریت سازمان مردم‌نهاد

 • مدیریت سازمان ناسودبر

 • مطالعات سیاسی

 • مطالعات صلح و بحران

 • مطالعات ملی‌گرایی

 • نظریه انتخاب اجتماعی

مردم‌شناسی

 • زبان‌شناسی مردم‌شناختی

 • زبان‌شناسی اجتماعی

 • زبان‌شناسی تاریخی

 • زبان‌شناسی توصیفی

 • زبان‌شناسی قومی

 • مردم‌شناسی زیستی

 • بوم‌شناسی رفتاری انسان

 • تکامل انسان

 • تکامل فرهنگی ژنتیکی

 • دیرین‌مردم‌شناسی

 • ژنتیک جمعیت

 • مردم‌شناسی پزشکی

 • مردم‌شناسی قانونی

 • نخستی‌شناسی

 • مردم‌شناسی فرهنگی

 • اسطوره‌شناسی

 • مردم‌شناسی سیاسی

 • فولکلور

 • قوم‌تاریخ‌شناسی

 • قوم‌موسیقی‌شناسی

 • مردم‌شناسی اقتصادی

 • مردم‌شناسی دین

 • مردم‌شناسی روان‌شناختی

 • مردم‌نگاری

 • نژادشناسی

مطالعات جنسی

 • آموزش مسائل جنسی

 • تمایلات جنسی انسان

 • دگرجنس‌گرایی

 • رفتار جنسی انسان

 • روانشناسی زنان

 • روانشناسی مردان

 • مطالعات جنسیتی/نظریه جنسیت

 • مطالعات زنان

 • مطالعات گرایش‌های جنسی

 • مطالعات مردان

مطالعات فرهنگی و قومی

 • مطالعات آسیا

 • مطالعات آسیایی‌های آمریکا

 • مطالعات بومیان آمریکا

 • مطالعات چیکانو

 • مطالعات سیاه‌پوستان آمریکا

 • مطالعات دوران کودکی

 • مطالعات لاتین‌های آمریکا

 • مطالعات رفتار فرهنگی ایران

مطالعات منطقه‌ای

 • مطالعات آسیا

 • مطالعات آفریقا

 • مطالعات آلمان

 • مطالعات آمریکا

 • مطالعات آپالاچی

 • مطالعات آمریکای لاتین

 • مطالعات کانادا

 • مطالعات اروپا

 • مطالعات اسکاندیناوی

 • مطالعات اسلاو

 • مطالعات ایران

 • مطالعات چین

 • مطالعات ژاپن

 • مطالعات سلتی

 • مطالعات کره

 • مطالعات هند


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299