صفحه اصلی » رشته های تحصیلی دنیا » رشته‌های علوم طبیعی در دنیا
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

رشته‌های علوم طبیعی در دنیا

شیمی

 • زیست‌شیمی

 • شیمی‌انفورماتیک

 • شیمی آلی

 • شیمی تجزیه

 • شیمی رایانشی

 • شیمی کوانتومی

 • شیمی محاسباتی

 • شیمی محض

 • شیمی معدنی

 • شیمی نظری

 • شیمی‌فیزیک

 • علم مواد

علوم زمین

 • آب‌زمین‌شناسی (Hydrogeology)

 • آب‌شناسی

 • آتشفشان‌شناسی

 • اقیانوس‌نگاری

 • خاک‌پژوهی

 • خاک‌شناسی

 • خاک‌شناسی زراعی (Edaphology)

 • دیرینه‌شناسی

 • دیرینه‌شناسی زیستی (Paleobiology)

 • رسوب‌شناسی

 • زمین‌ریخت‌شناسی

 • زمین‌ساخت

 • زمین‌سنجی

 • زمین‌شناسی

 • زمین‌شیمی

 • ژئوفیزیک

 • سیاره‌شناسی (همچنین زیربخشی از علوم فضا)

 • شیمی محیط زیست

 • علوم محیط زیست

 • غارشناسی

 • کانی‌شناسی

 • گوهرشناسی

 • هواشناسی

 • یخ‌شناسی

علوم زیستی

 • آسیب‌شناسی

 • انگل‌شناسی

 • بیوانفورماتیک

 • زیست‌شناسی

 • اخترزیست‌شناسی

 • بوم‌شناسی

 • بوم‌شناسی انسانی

 • بوم‌شناسی منظر

 • قوم‌بوم‌شناسی

 • کشت‌بوم‌شناسی

 • تغذیه

 • جانورشناسی

 • آبزی‌شناسی

 • ارتباطات میان جانوران

 • بندپاشناسی (Arachnology)

 • پرنده‌شناسی

 • تخم‌پرنده‌شناسی

 • حشره‌شناسی

 • خزنده‌شناسی

 • سخت‌پوست‌شناسی

 • قوم‌جانورشناسی

 • کردارشناسی

 • نخستی‌شناسی

 • درون‌ریزشناسی (Endocrinology)

 • دیرین‌زیست‌شناسی

 • زیست‌شناسی انسانی

 • زیست‌شناسی تکاملی

 • زیست‌شناسی دریایی

 • زیست‌شناسی دستگاه‌ها

 • زیست‌شناسی رایانشی

 • زیست‌شناسی رشد

 • تراتوژن

 • رویان‌شناسی

 • زیست‌شناسی محاسباتی

 • زیست‌شناسی مولکولی

 • زیست‌شناسی یاخته

 • ژن‌شناسی

 • ژن‌شناسی جمعیت

 • ژن‌شناسی رفتاری

 • ژن‌شناسی مولکولی

 • سرمازیست شناسی

 • علوم اعصاب

 • علوم اعصاب رفتاری

 • کالبدشناسی

 • کالبدشناسی انسان

 • کالبدشناسی تطبیقی

 • کرونوبیولوژی

 • گیاه‌شناسی

 • جلبک‌شناسی

 • گیاه‌قوم‌شناسی

 • میکروب‌شناسی

 • ویروس‌شناسی

 • ویروس‌شناسی مولکولی

 • هوازیست‌شناسی

 • زیست‌شیمی

 • زیست‌فیزیک

 • سامانه‌شناسی

 • طبقه‌بندی علمی جانداران

 • فیزیولوژی

 • فیزیولوژی انسان

 • فیزیولوژی ورزشی

 • قارچ‌شناسی

 • لیمنولوژی

علوم فضا

 • اخترزیست‌شناسی

 • اخترشناسی

 • اخترشناسی رصدی

 • اخترشناسی پرتوهای ایکس

 • اخترشناسی پرتوهای گاما

 • اخترشناسی رادیویی

 • اخترشناسی فرابنفش

 • اخترشناسی فروسرخ

 • اخترشناسی مایکروویو

 • اخترشناسی نور مرئی

 • اخترفیزیک

 • اخترشناسی گرانشی

 • سیاه‌چاله

 • اخترفیزیک ستاره‌ای

 • تکامل ستارگان

 • خورلرزه‌نگاری

 • هسته‌زایی ستاره‌ای

 • شبیه‌سازی مستقیم عددی در

 • اخترفیزیک پرانرژی

 • پلاسمای اخترفیزیکی

 • تشکیل و تحول کهکشان‌ها

 • زایش ستارگان

 • مگنتو هیدرودینامیک

 • هیدرودینامیک

 • کیهان‌شناسی فیزیکی

 • محیط بین‌ستاره‌ای

 • سیاره‌شناسی (همچنین زیربخشی از علوم زمین)

فیزیک

 • اخترفیزیک

 • الکترومغناطیس

 • ترمودینامیک

 • دینامیک شاره‌ها

 • زیست‌فیزیک

 • ژئوفیزیک

 • سرماشناسی

 • صداشناسی

 • علم مواد

 • فیزیک اتمی، مولکولی و نوری

 • فیزیک پزشکی

 • فیزیک پلاسما

 • فیزیک حالت جامد

 • فیزیک ذرات

 • فیزیک ریاضی

 • فیزیک کاربردی

 • فیزیک ماده چگال

 • فیزیک محاسباتی

 • فیزیک مولکولی

 • فیزیک نظری

 • فیزیک هسته‌ای

 • قوانین حرکت نیوتن

 • مکانیک

 • مکانیک آماری

 • مکانیک جامدات

 • مکانیک کوانتوم

 • نورشناسی


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299