صفحه اصلی » دانشگاه » رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 93
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 93

pnu-karshenasi-500x500

رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور ارشد – آمار ریاضی
فراگیر پیام نور ارشد – آموزش زبان انگلیسی
فراگیر پیام نور ارشد – آموزش زبان فارسی
فراگیر پیام نور ارشد – آموزش محیط زیست
فراگیر پیام نور ارشد – اخلاق – فلسفه اخلاق
فراگیر پیام نور ارشد – پژوهش هنر
فراگیر پیام نور ارشد – تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – تاریخ تشیع
فراگیر پیام نور ارشد – تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)
فراگیر پیام نور ارشد – تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
فراگیر پیام نور ارشد – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (اقتصاد فضا – برنامه ریزی کالبدی – مناطق عشایری – توسعه روستایی)
فراگیر پیام نور ارشد – جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آمایش – برنامه ریزی مسکن – بهسازی شهری – محیط زیست شهری)
فراگیر پیام نور ارشد – جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
فراگیر پیام نور ارشد – حقوق بین الملل
فراگیر پیام نور ارشد – حقوق جزا و جرم شناسی
فراگیر پیام نور ارشد – حقوق خصوصی
فراگیر پیام نور ارشد – روانشناسی عمومی
فراگیر پیام نور ارشد – ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
فراگیر پیام نور ارشد – ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
فراگیر پیام نور ارشد – زبان شناسی همگانی
فراگیر پیام نور ارشد – زبان و ادبیات فارسی
فراگیر پیام نور ارشد – زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی
فراگیر پیام نور ارشد – زیست شناسی – بیوشیمی
فراگیر پیام نور ارشد – زیست شناسی – علوم جانوری (بیوسیتماتیک جانوری – سلولی تکوینی – فیزیولوژی جانوری)
فراگیر پیام نور ارشد – زیست شناسی – علوم گیاهی (تکوینی – سیستماتیک اکولوژی – فیزیولوژی گیاهی)
فراگیر پیام نور ارشد – شیمی آلی
فراگیر پیام نور ارشد – شیمی تجزیه
فراگیر پیام نور ارشد – شیمی فیزیک
فراگیر پیام نور ارشد – شیمی معدنی
فراگیر پیام نور ارشد – جامعه شناسی
فراگیر پیام نور ارشد – علوم اقتصادی
فراگیر پیام نور ارشد – علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی
فراگیر پیام نور ارشد – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – علوم تربیتی – مدیریت آموزشی
فراگیر پیام نور ارشد – علوم سیاسی
فراگیر پیام نور ارشد – علم اطلاعات و دانش شناسی – مطالعه کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)
فراگیر پیام نور ارشد – الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
فراگیر پیام نور ارشد – الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – فیزیک – کلیه گرایش ها
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت اجرایی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ام بی ای
فراگیر پیام نور ارشد – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات مقاومت
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت بازرگانی – بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت دولتی – کلیه گرایش ها
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی صنایع
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
فراگیر پیام نور ارشد – اخلاق – اخلاق اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی
فراگیر پیام نور ارشد – حسابداری
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت رسانه
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی راه و ترابری
فراگیر پیام نور ارشد – زبان و ادبیات عربی – ادبیات عربی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی معماری
فراگیر پیام نور ارشد – فیتوشیمی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – زراعت
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی فناوری اطلاعات – سیستم های چند رسانه ای
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – مدیریت و تولید کشاورزی
فراگیر پیام نور ارشد – زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
فراگیر پیام نور ارشد – آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی
فراگیر پیام نور ارشد – ریاضی محض – آنالیز
فراگیر پیام نور ارشد – ریاضی محض – جبر
فراگیر پیام نور ارشد – ریاضی محض – هندسه
فراگیر پیام نور ارشد – زیست فناوری بیوتکنولوژی – میکروبی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
فراگیر پیام نور ارشد – اقتصاد اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – زبان و ادبیات انگلیسی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی شیمی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی عمران – راه و ترابری
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
فراگیر پیام نور ارشد – تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
فراگیر پیام نور ارشد – آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی شهری)
فراگیر پیام نور ارشد – آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی کاربردی)
فراگیر پیام نور ارشد – آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (تغییرات آب و هوایی)
فراگیر پیام نور ارشد – زمین شناسی – پترولوژی
فراگیر پیام نور ارشد – آموزش ریاضی
فراگیر پیام نور ارشد – تاریخ – تاریخ اسلام
فراگیر پیام نور ارشد – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان
فراگیر پیام نور ارشد – زیست شناسی – ژنتیک
فراگیر پیام نور ارشد – فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی عمران – سازه
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی
فراگیر پیام نور ارشد – مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش
فراگیر پیام نور ارشد – رفتار حرکتی – رشد حرکتی
فراگیر پیام نور ارشد – زمین شناسی – زیست محیطی
فراگیر پیام نور ارشد – فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فراگیر پیام نور ارشد – فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی عمران – خاک و پی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی عمران – محیط زیست
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی کشاورزی – علوم دامی (تغذیه دام)
فراگیر پیام نور ارشد – طراحی شهری
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
فراگیر پیام نور ارشد – مهندسی برق – الکترونیک
فراگیر پیام نور ارشد – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی
فراگیر پیام نور ارشد – تحقیقات آموزشی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299