صفحه اصلی » دانستنیهای مدیریتی » روش های عالی برای میلیونر شدن
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

روش های عالی برای میلیونر شدن

mademillionaires

برای اطلاعات بیشتر درباره این دوره با شماره تلفن  05138911180 و یا 09303702299 تماس حاصل فرمایید.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

۲۱ روش عالی برای تبدیل شدن به میلیونرهای خود ساخته – برایان تریسی

مطالبی را که قرار است بخوانید توسط برایان تریسی نوشته شده است، او میلیونر خود ساخته و یکی از باهوشترین و باتجربه­ ترین سخنوران و مربیان در دنیای امروز است. برایان بیش از ۲۵ سال و طی فرآیند یاد گرفتن اینکه چرا بعضی افراد موفق­تر از دیگران هستند از فقربه ثروت رسیده است. در این برنامه او بهترین قوانین واصولی که تا به حال در تاریخ بشری برای رسیدن به ثروت شخصی کشف شده است را با شما درمیان می­ گذارد. برایان می داند که درباره چی صحبت می کند.او از دبیرستان فارغ التحصیل نشد.او کارگری می کرد، ظرف می شست، چاه می کند، الوار می چید، و سالها در مزرعه و دامداری کار می کرد. او در ساختمان و کارخانه ها کار می کرده. در اقیانوس اطلس شمالی روی یک کشتی کار کرده است. در آخر به فروش و سپس مدیریت تجارت روآورد که از همانجا شروع به مطالعه افراد موفق کرد. حالا ۲۰ سال به جلو برویم، برایان حالا ۲۲ تجارت مختلف در رشته های متفاوت را شروع کرده، سازماندهی، مدیریت کرده یا متحول ساخته است.

او در بیش از ۵ هزار شرکت در آمریکا  و۲۳ کشور خارجی سخنور، مربی و مشاور بوده است.

 برایان بیش از ۲ میلیون مرد وزن را در دوره هایش درباره ی فروش، مدیریت، موفقیت شخصی و پیشرفت مالی فارغ التحصیل کرده است. برنامه های ویدیویی و صوتی او به ۲۰ زبان ترجمه شده ودر ۳۸ کشورجهان فروش رفته است. برایان نه تنها خود را ازفقر به ثروت رساند بلکه به هزاران مرد وزن دیگر که با هیچ شروع کرده اند، نشان داده که چطور به استقلال مالی برسند. در آخر این کتاب برایان پیشنهاد ویژه ای را به شما خواهد کرد که خیلی سریع شما را درجاده ی متعالی به سمت استقلال مالی  وثروت شخصی قرار خواهد داد. و حالا این هم برایان تریسی با ۲۱ قانون میلیونرهای خود ساخته.

مقدمه

من برایاین تریسی هستم. آنچه قرار است یاد بگیرید می تواند زندگی شما را  متحول کند. این ایده ها، بینش ها و راهبردها جایگاه پرش به سوی موفقیت های مالی برای میلیونها مرد و زن در هر دورهای اززندگی بوده است. به کارگیری این اصول، ساده، مؤثر و تقریبا آسان است. هر یک از آنها حاصل پژوهش های جامع و مصاحبه با میلیونرهای خود ساختهاست. همه ی این ایده ها بارها و بارها آزمایش وامتحان شده، اگر شما نیز آنها را درزندگی تان به کار ببندید، قطعا جواب می گیرید.

 یک خبر خوب! حقیقتا همه ی این افرد با هیچ شروع کرده اند.

 بیش از ۹۰% کلیه افراد موفق امروز، درآغاز فقیر یا تقریبا فقیر بوده اند. هر میلیونر خودساخته به طور متوسط ۲/۳ (سه ودو دهم) بار ورشکست یا تقریبا ورشکست شده است. اکثر افراد ثروتمند بارها با شکست مواجه شده اند تا اینکه نهایتا ازفرصت مناسب استفاده کرده اند و آن رابه موفقیت مالی تبدیل نموده اند. و آنچه را که صدها، هزار و بلکه میلیونها نفر توانسته اند انجام دهند، شما هم می توانید.

 قانون حاکم برسرنوشت انسان قانون علت و معلول است که ساده ودرعین حال خیلی قدرتمند است. این قانون می گوید که هر علتی به وجود آورنده معلول یا اثر خاصی است. به عبارت دیگرهر عملی، عکس العملی دارد. طبق این قانون، موفقیت اتفاقی نیست. موفقیت مالی نتیجه ی انجام مکرر اعمالی مشخص است تا اینکه نتیجه مورد نظربه دست آید.

واقعیت این است که اغلب میلیونرهای خودساخته مردمی عادی هستند که باتحصیلات، شغل،زندگی، خانه و اتومبیل متوسط، ولی آنها دریافتهاند که سایرافراد موفق چگونه عمل می کنند و سپس همان اعمال را بارها و بارها تکرارکردهاند تا اینکه به همان نتایج دست یافتهاند. هیچ شانس یا معجزهای درکار نیست.اگر شما دارای همان افکار واعمال میلیونرهای خودساخته باشید، به زودی همان نتایج و منافع را به دست میآورید. این گونه اصل علت و معلول درزندگی شما تأثیر میگذارد.

 برای مدیر خودساخته شدن ۲۱ رمز وجود دارد که انجام هر یک برای دستیابی به استقلال مالی ضروری است. به کار نگرفتن هریک ازاین اصول به تنهایی میتواند تندرستی، خوشحالی و کامیابی ای که میتوانستید داشته باشید را ازبین ببرد. خبر خوب اینکه شما میتوانید هریک ازاین اصول را با تمرین و تکرار زیاد بیاموزید تا مانند نفس کشیدن برایتان طبیعی شود. همانطور که دوچرخه سواری و رانندگی را یادگرفتید، این  رموز را نیز میتوانید یاد بگیریدودرزندگیتان بهکار ببرید. هیچ محدودیتی وجود ندارد به جز محدودیتی که خودتان، برای خود ایجاد میکنید. حالا، اجازه دهید شروع کنیم.

۱- رؤیاهای بزرگ در سربپرورانید!

روش های عالی برای میلیونر شدن

به خودتان اجازه دهید تا رؤیا پردازی کنید،به خودتان اجازه دهید تا زندگی دلخواه، میزان درآمد و حساب بانکی دلخواهتان را تجسم وخیال پردازی کنید. همهی انسانهای بزرگ با رؤیای چیزهای دلخواه  ومتفاوت ازآن چه امروز دارند شروع میکنند. ترانهای است که میگوید: «برای اینکه رؤیایت به حقیقت بپیوندند باید

رؤیایی داشته باشی.»

 تصور کنید هیچ محدودیتی برای آن چه که میتوانید باشید و آن چه که میتوانید داشته باشید یا انجام دهید وجود ندارد. فقط لحظهای تصور کنید که شما دارای وقت، پول، تحصیلات، تجربه، دوستان، روابط، منابع لازم و هر چیز دیگری که نیاز دارید هستید تا به همه ی خواستههایتان درزندگی دست پیدا کنید. اگر تواناییهای شما کاملا نامحدود باشد،چه نوع زندگی برای خود و خانوادهتان فراهم میکردید؟

تفکر «برگشت ازآینده» را تمرین کنید. این روش بسیار قدرتمند است ودائما توسط افراد موفق درهمهی زمینهها به کار گرفته میشود. این نحوهی تفکر اثر شگفت انگیزی بر ذهن ورفتار شما دارد. روشکار چنین است: در ذهنتان خودرا پنج سال به جلو ببرید. مجسم کنید که پنج سال گذشته  واکنون زندگی شما ازهر جهت کامل است. زندگیتان چطور به نظرمیرسد؟چه میکنید؟ کجا کار میکنید؟ درآمدتان چقدراست؟ نقدینگی حساب بانکیتان چقدراست؟ به چه سبکی زندگی میکردید، اگر که زندگیتانرا هر جهت کامل بود؟

 تصویری ازآیندهی بلندمدت خود خلق کنید. هرچه تصویر مربوط به تندرستی، خوشحالی و کامیابی شما واضحتر باشد، پیشرفتتان به سوی آنها و حرکت آنهابه سوی شما سریعتر خواهد بود. هنگامی که تصویر ذهنی روشنی از وضعیت زندگی خود خلق میکنید، برای تبدیل آن به واقعیت،  فردی مثبتتر، دارای انگیزه قویتر و مصممتر خواهید شد به این ترتیب استعداد ذاتی خود راتحریک کرده و ایدههای فراوانی از ذهنتان تراوش میکند تا به تحقق تصویر ذهنیتان کمک کنند.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

شما همیشه تمایل به حرکت در جهت رؤیاها، تصاویر و بینشهای مهم خود دارید. همین که به خود اجازه دهید رؤیاهای بزرگ داشته باشید، اعتماد به نفس و خوشحالیتان افزایش مییابد. با داشتن رؤیاهای بزرگ خود پنداریتان ترقی میکند و اعتماد بیشتری به خود میکنید. رؤیاها، عزت نفس و خرسندی شخصیتان را افزایش میدهد. رؤیاها و آیندهنگری ایجاد هیجان میکند و شما را تحریک میکند تا بهتر از قبل عمل کنید. سؤال مهمی وجود دارد تا بارها و بارها آن از خود بپرسید وبه آن جواب بدهید، سؤال این است: اگر از تحقق آن مطمئن باشید، بزرگترین آرزوی شما چه خواهد بود؟

 اگر موفقیت شما برای دستیابی بهیک هدف درزندگی، چه کوچک و چه بزرگ، کوتاهمدت یا بلندمدت، صددرصد تضمین شده باشد، آن هدف چه خواهد بود؟ اگر از تحقق آن مطمئن باشید، دررؤیای خود چه هدف بزرگی را تصورمیکنید؟ این هدف هرچه هست، آن را بنویسید و مجسم کنید که هم اکنون به آن دست یافته اید. سپس به عقب و به وضعیت کنونی خود بازگردید. چه اقداماتی برای رسیدن به این هدف باید انجام دهید؟

چه گامهایی را باید بردارید؟ چه تغییراتی باید در زندگیتان ایجاد کنید؟ چه چیزهای جدیدی را باید شروع و چه چیزهایی را باید متوقف کنید؟ با چه کسانی باید معاشرت کنید وچه کسانی را باید کنار بگذارید؟ اگر زندگیتان ازهر جهت کامل باشد، چه ویژگیهایی خواهد داشت؟

 اگر محدودیتی وجود نداشته باشد، ببینید چه کارهایی راباید به نحوی متفاوت انجام دهید و این تغییر روش را از همین امروز شروع کنید.

 داشتن رؤیای بزرگ، نقطهی شروع دستیابی به استقلال مالی است. بزرگترین علت عدم موفقیت مالی مردم ایناست که هرگز به فکر آنها خطور نمیکند که میتوانند میلیونر شوند، هرگز رؤیا پردازی نمیکنند. درنتیجه هیچ وقت سعی نمیکنند، هیچ وقت شروع نمیکنند. آنها همینطور دور خودشان میچرخند وتمام درآمدشان را به اضافهی کمی بیشتر خرج می کنند. ولی هنگامی که درمورد موفقیتهای مالی رؤیاهای بزرگ درسربپرورانید، نظرتان نسبت به خودتان و زندگیتان تغییر خواهد کرد و امور خود را به تدریج به گونهای دیگر انجام میدهید تا اینکه تغییراتی گسترده و مثبت درزندگیتان ایجاد شود. داشتن رؤیای بزرگ،نقطه شروع موفقیت مالی و میلیونر شدن است.

۲- حس هدفمندی را درخود پرورش دهید.

روش های عالی برای میلیونر شدن

 اینجا جایی است که رؤیاهای خود راازهوا به صورت اهدافی مشخص وروشن روی کاغذی میآورید. شاید  بزرگترین کشف درتاریخ بشر این باشد: «شما همان میشوید که اغلب به آن فکر میکنید.»  دو عاملیکه بیش ازهر چیز دیگر برزندگی شما تأثیر میگذارد یکی این استکه اغلب اوقات به چه چیز فکر می کنید و دوم اینکه چگونه به آن فکر میکنید. افراد موفق بیشتر اوقات به اهدافشان فکر میکنند، درنتیجه، مدام به اهدافشان نزدیکتر میشوند و اهدافشان نیز به آنها نزدیک می شود. هر آنچه بیشتر اوفات به آن فکر کنید در زندگیتان رشد میکند. اگر در مورد اهدافتان فکر، صحبت و تجسم کنید، موفقیت شما بسیار بیشتر از کسی خواهد بود که اغلب درموردنگرانیها و مشکلاتشفکر و صحبت میکند، دراینجا تمرینی برای شما وجود دارد. کاغذی درآورید و بالای آن بنویسید «اهداف» و تاریخ امروز را بزنید. و بعد ۱۰ هدفی را که در ۱۲ ماه آینده امیدوارید به آن برسید را بنویسید. اهداف خود را به زمان حال بنویسید، به گونه ای که یک سال گذشته و شما به آن اهداف رسیدهاید. هر هدف را با کلمه ی «من» شروع کنید تابه شخص شما مربوطشود. برای مثال مینویسید درآمد من، دارایی من،ماشین من، وزن من وغیره. با تهیه لیستی برای خودتان با ۱۰ هدف برای سال آینده، به ۲% از بزرگان جامعه می پیوندید حقیقت غمناک این است که ۹۷% بزرگسالان هرگزدرتمام طول زندگیشان لیستی از اهدافشان ننوشتهاند. پس ازتهیه لیست ده هدفی، آنها را مرور کنید واین سؤال را ازخودتان بپرسید:دستیابی به کدام یک ازاین اهداف بیشترین تأثیر مثبت را درزندگی من خواهد گذاشت؟ یک دایره دور پاسخ این سؤال بکشید و آن را مهمترین واولین هدف خود درآینده قراردهید. برای رسیدن به این هدف، زمانی خاص و برنامه ای معین کنید. براساس این برنامه عمل نمایید و هر روز اقداماتی انجام دهید که شما را به هدفتان نزدیک تر کند. از این پس همیشه درمورد این هدف و چگونگی دستیابی به آن فکر کنید و همهی اقداماتی را که در جهت تحقق آن ضرروی است مدنظر قرار دهید. بااین تمرین قدرتمند، خلاقیت شما تحریک میشود و توانایی های بالقوه تان بیش از پیش شکوفا میشود.

۳- خود را دارای شغل آزاد بدانید

روش های عالی برای میلیونر شدن (برایان تریسی)

 ازاین پس مسئولیت صددرصد آنچه راکه هستید یا خواهید بود راقبول کنید. از بهانه تراشی و سرزنش کردن دیگران برای مشکلات و کمبودهای خود دست بردارید. شکایت ازناملایمات وانتقاد ازدیگران را متوقف کنید. تنها خودتان مسئول هستید. اگر در زندگیتان چیزی هست که از آن ناراضی هستید تغییر آن به عهده ی خودتان است. کنترل زندگیتان چیزی هست که از آن ناراضی هستید تغییر آن به عهده ی خودتان است. کنترل به دست شماست. موفقترین آمریکاییها که سه درصد جمعیت را تشکیل می دهند. با هر نوع شغلی خود را دارای شغل آزاد میدانند. بزرگترین اشتباه شما این است که فکر کنید برای کسی غیر از خودتان کار میکنید. شمارئیس خودتان هستید و در هر کچا که باشید همیشه ارائه دهنده خدمات شخص خودتان هستید. وقتی که خود را دارای شغل آزاد بدانید، ذهنیت کارآفرینی در شما پدید میآید که استقلال، احساس مسئولیت و خودانگیزشی از نشانههای آناست. به جای آن که منتظر وقایع باشید، آنها رابه وجود میآورید. شما خود رارئیس زندگیتان میدانید و کنترل کامل سلامتی، خودکفایی مالی، آیندهی شغلی، روابط، سبک زندگی،محیط خانه، اتومبیل و هرعنصر دیگری را دردست خواهید داشت. زمینهیذهنی یک میلیونر خود ساخته چنین است. افراد مسئول شدیدا نتیجه گراو همیشه مبتکر هستند. آنها داوطلبانه مسئولیتها را قبول میکنند و همیشه وظایف بیشتری را برعهده میگیرند ودر نتیجه تبدیل به باارزشترین و محترم ترین افراد سازمان خود میشوند. این افراد مدام خود را برای داشتن موقعیت هایی با اختیارات ومسئولیتهای بالاتر در آینده آماده میکنند. شما نیز باید همین طور باشید، به این سؤالپاسخدهید: اگر شما برای یک روز رئیس شرکتتان باشید، یا اینکه اگر در جایی که کار میکنید مسئولیت کامل نتایج را بهعهده داشته باشید، چه تغییری رابافاصله ایجاد میکنید؟

 این تغییر را، هرچه هست، یادداشت کنید، برنامه ای برای آن تهیه و همین امروز اجرای آن را آغاز نمایید. همین عمل به تنهایی قادر به ایجاد دگرگونی درزندگی شماست.

۴- کاری را که واقعا دوست دارید انجام دهید

روش های عالی برای میلیونر شدن (برایان تریسی)

انجام آنچه که واقعا دوست دارید از رموز موفقیت مالی است.یکی از وظایف اولیه و مهم شما در زندگی تشخیص این است که از انجام چه کاری واقعا لذت میبرید واستعداد طبیعی شما در چه زمینهای است. سپس با تمام قوا به انجام آن پرداخته و آن را به بهترین وجه انجام دهید. میلیونرهای خود ساخته آنهایی هستند که زمینهای دقیقا متناسب با تواناییها و نقاط قوت طبیعی خود یافته و سپس به نتایج مطلوب رسیدهاند. اغلب میلیونرهای خود ساخته میگویند: «هرگز حتی یک روز در زندگیشان کار نکردهاند. شما باید رشته ای را بیابید که بتوانید کاملا مجذوب آن شوید، شغل یا زمینهی فعالیتی که برایتان جاذبه فروانی داشته باشد وتوجه تان را کاملاً  به خود جلب کند، زمینه ای که به طور طبیعی استعدادها و توانایی های خاص شما را بروز دهد. وقتی شما آنچه را که واقعاً دوست دارید انجام میدهید، یک جریان ممتد هیجان، انرژی و ایدههای جدید ایجاد میشود که موجب عملکردی حتی بهتر از قبل خواهد شد. دراین جا دو سؤال مهم برای شماست. اولی این است که: اگر همین فردا یک میلیون دلار برنده شوید و مالیات ازآن کسر نشود، آیا به کاری که امروز مشغول هستید ادامه میدهید؟ و دومی اینکه: در شغل فعلی تان میمانید؟ اینها سؤالات مهمی هستند.در واقع میپرسد اگر تمام پول و وقت لازم در اختیارتان بود و برای انتخاب شغل آزاد بودید، چه میکردید؟ اگر میلیونرهای خودساخته یک میلیون دلار پول نقد برنده شوند، به کار فعلیشان ادامه خواهند داد. فقط ممکن است کارشان را بهتر یا در سطح بالاتری و در جای دیگرانجام دهند. آنها به قدری به کارشان علاقه دارند که حتی فکر اینکه آنرا ترک کنند یا بازنشسته بشوند به ذهنشان خطور نمیکند شاید بزرگترین مسئولیت بزرگسالان وقتی با انتخاب های گوناگون بین زمینههای کاری مختلف مواجه هستند این باشد که ببینند چه کاری را واقعا دوست دارند و سپس خود را وقف آن کنند. هیچکس جز خودتانقادر به انجام این کار مهم نیست.

۵- درکار خود همیشه بهترین باشید.

روش های عالی برای میلیونر شدن (برایان تریسی)

همین امروز اراده کنید که در کارتان بهتر باشید و هدفتان آنی باشد که جزء ۱۰ درصد بهترین های رشته خود باشید. این تصمیم که درهر کاری که میکنید بهترین شوید، میتواند نقطهی عطفی درزندگی شماباشد. عملاً هیچ فرد موفقی وجود ندارد که هر زمینه شغلی انتخابی خود بسیار ماهر نباشد.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

 به خاطرداشته باشید که هیچکس بهتر و باهوشتر از شما نیست و هر کسی که امروز جزء ۱۰ درصد بالاست در آغاز کار جزء بهترین های حرفهاش قرارگرفته زمانی کلاً درزمینهی دیگری فعالیت میکرده است. بنابراین کاری را که تعداد بسیاری ازمردم انجام دادهاند شما نیزمیتوانید انجام دهید.

در اینجا قاعده بزرگی برای موفقیت وجود دارد: زندگی شما فقط هنگامی بهتر میشود که شمابهتر شوید و چون محدودیتی برای بهترشدن شما وجود ندارد، مرزی نیز برای بهتر کردن زندگیتان قابل تصور نیست. عزم شما برای عالی شدن در آنچه که انجام میدهید و در زمرهی ۱۰ درصد بهترینها قرار گرفتن، نقطهی عطف زندگی و کلید موفقیتهای بزرگ شماست. این تصمیم مایهی عزت نفس، اطمینان  ومباهات بیشتر شما خواهد شد.

 وقتیکارتان راواقعاً خوب انجام دهید، احساس رضایت شگرفی به شما دست خواهد داد. کیفیت کارتان روی شخصیت و همهی روابطی که بادیگران دارید تأثیر میگذارد. موقعی که ببینید دربالاترین سطح درزمینهی کاری خود قرار  دارید، احساس خرسندی  و مباهات خواهید کرد.

یکی ازمهمترین سؤالاتی که شما دربقیه طول عمر کاریتان میتوانید ازخودتان بپرسید و پاسخ دهید، این استکه: چه مهارتی استکه اگر آن را بیاموزید و به نحو احسن انجام دهید بیشترین تأثیر مثبت رابرزندگیتان خواهد داشت؟

 میدانید،شما نمیتوانید یک شبه درهمه کارها عالی شوید ولی میتوانید مهارتی را که هم اکنون بیشترین کمک را به شما میکند را شناسایی کنید وسپس با تمام وجود برای به دست آوردن آن تلاش کنید. آن راهدف قراردهید، آن را بنویسید. مهلت تعیین کنید. برنامه ریزی کنید. هر روز برای بهتر شدن در آن زمینه تلاش کنید. ازتحولی که دراثر تعهد به عملکرد برتر درزندگی تان روی خواهد داد کاملاً شگفت زده خواهید شد. خود این تعهد به تنهایی میتواند شما را در طول عمر کاریتان به یک میلیونر خود ساخته تبدیل کند.

۶-سخت تر و بیشتر کار کنید.

روش های عالی برای میلیونر شدن (برایان تریسی)

 همهی میلیونرهای خودساخته بسیار سخت کار میکنند. آنها کاررا زودتر شروع میکنند. سختتر کار میکنند، دیرتر به خانه میروند و به عنوان سخت کوشترین افراد دررشتهی خودشان شهرت دارند. و همه آن را میدانند. فرمول «اضافه بر۴۰» را به کار ببرید. طبق این فرمول ۴۰ ساعت کار میکنید تا فقط زندگیتان را بگذرانید و هرمیزان کار اضافه بر ۴۰ ساعت در جهت کسب موفقیت است. اگر ۴۰ ساعت در هفته کار کنید، که امروزه میانگین کار در هفته نزدیک ۳۵ ساعت است، فقط یک زندگی معمولی خواهید داشت، هرگز پیشرفت چشمگیر و موفقیت مالی عمدهای به دست نخواهید آورد، توسط همکاران چندان پیشرفت چشمگیر و موفقیت مالی عمدهای به دست نخواهید آورد، توسط همکاران چندان احترام و اعتباری نخواهید داشت و همیشه متوسط باقی میمانید. هر ساعت اضافه بر۴۰، سرمایهگذاری برای آینده است. در واقع شما میتوانید براساس میزان کار بیش از ۴۰ ساعت در هفته وضعیت خودرا در پنج سال آینده به دقت پیش بینی کنید. میلونرهای خودساخته متوسط در آمریکا ۵۹ ساعت در هفته کار میکنند. بسیاری از آنها نیز، ۷۰ تا ۸۰ ساعت کار میکنند. آنها به جای پنج روز، شش روز در هفته  و در هر روز ساعات بیشتری مشغول کار هستند. اگر میخواهید با یک میلیونر خود ساخته تماس تلفنی بگیرید، قبل یا بعد از ساعات معمول کاری به اداره آنها زنگ بزنید، او پیش از رسیدن کارکنان و بعد از رفتن آنها درمحل کار حضور دارد. نکته کلیدی اینکه: «در تمام ساعات کار کنید.» به هنگام کار وقت راتلف نکنید. وقتی زود رسیدید، بلافاصله کارراشروع کنید. وقتی که همکاران میخواهند سر صحبت را باز کنند عذرخواهی کنید و بگویید: «باید برگردم سرکارم.» ساعات کاری راصرف صحبت تلفنی با دوستان، گفتگو با همکاران یا خواندن روزنامه نکنید. تمام وقت را کار کنید. همین امروز تصمیم بگیرید که به عنوان سخت کوش ترین فرد درشرکتتان ساخته شوید. با سخت کوشی مورد توجه اشخاصی قرار میگیرید که بیش از هر عامل دیگری میتوانند در کسب موفقیت به شما کمک کنند.

۷- خودراوقف یادگیری مادام العمر کنید

 شما عملاً دارای ظرفیتی نامحدود برای یادگیری وکسب مهارت های بیشتر در رشته ی انتخابی خود هستید. تواناییهای ذهنی وذکاوت شما به حدی است که اگر تمام باقی ماندهی عمرخودرا هم صرف یادگیری و کسب مهارتها کنید، هرگز نخواهید توانست از تمام این ظرفیت استفاده کنید. شما تواناتر از آن هستید که برایتان قابل تصور باشد. با به کارگیری نیروی ذهنتان در شرایط مختلف،مانعی نیست که برطرف شود، مشکلی نیست که حل نگردد و هدفی نیست که قابل دسترسی نباشد.

 اما ذهن شما مانند عضله است که رشد آن به فعالیت بستگی دارد. همانطور که باید عضلات خود راتحت فشار قرار دهید تا رشد کنند، عضلات ذهنی خود را نیز باید برای قوی شدن به کارگیرید. جالب اینکه هرچه بیشتر بیاموزید، قدرت یادگیری شما بیشتر میشود. درست مانند اینکه هرچه بیشتریک ورزش یا بازی را تمرین کنید در آن بهتر میشوید. هرچه بیشتر وقت خود را صرف یادگیری مادامالعمر کنید، یادگیری برایتان آسانتر میشود.

 رهبران همیشه در حال یادگیری هستند. یادگیری مستمر کلید موفقیت در قرن بیست ویکم است. یادگیری مادام العمر حداقل شرط موفقیت در رشته شما و در هر رشتهی دیگری است. همین امروز تصمیم بگیرید که دانشجوی حرفهی خود بشوید وبرای بقیه عمربهآموختن و بهتر شدن ادامه دهید.

 چندین کلید برای موفقیت در یادگیری مادام العمر وجود دارد:

 اولی اینکه هر روز به مدت ۳۰ الی ۶۰ دقیقه در رشتهی خود مطالعه کنید. مطاله برای ذهن به منزلهی ورزش برای بدن است. کتاب خواندن به مدت یک ساعت در روز، یعنی کتاب خواندن، برتری شگفت انگیزی دررشتهی خود پیدا خواهید کرد. تنها صرف یک ساعت برای مطالعهی روزانه، شما را به داناترین و شایسته ترین فرد با بالاترین درآمد  در حرفهی خودتان تبدیل میکند. دومین کلید برای موفقیت در یادگیری مادام العمر برای شما است، به خصوص هنگام رانندگی از مکانی به مکان دیگر. به طور متوسط هر فرد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در سال، پشت فرمان اتومبیل می نشیند. این زمان معادل ۱۲ الی ۲۴ هفته کاری ۴۰ ساعته، یایین ۳ تا ۶ ماه زمان کاری و معادل یک تا دو ترم وقت دانشگاهی است.

اتومبیل خودرا به یک وسیلهی آموزشی یا دانشگاه سیار تبدیل کنید. هرگز اجازه ندهید موتور اتومبیل روشن باشد بدون اینکه به یک برنامه آموزشی گوش دهید. بسیاری از مردم با معجزهی یادگیری ازطریق برنامههای صوتی میلیونر شدهاند. به همین دلیل آموزش صوتی را اغلب بزرگترین جهش آموزشی پس از اختراع چاپ میدانند.

 سومین کلید برای موفقیت در یادگیری مادام العمر برای شما این است که: تا حدامکان در هر دوره و سمینار مفیدی که در رشتهی شما برگزار میشود شرکت کنید. ترکیب مطالعه، گوش دادن به برنامههای صوتی و شرکت در سمینارها با یکدیگر باعث صرفهجویی صدها ساعت، هزاران دلار وسالها کار سخت در جهت دستیابی به سطح استقلال مالی مورد نظر میشود. بسیاری از افراد تنها به علت خواندن کتاب یا تنها گوش دادن به برنامه صوتی یا تنها شرکت در سمینار، میلونر خود ساخته شدهاند.

تصمیم بگیرید از امروز برای تمام عمر یک دانشجو باشید. این تصمیم تأثیر شگفت انگیزی در زندگی حرفهای شما خواهد داشت.

۸- اول به خودتان حقوق بدهید

 یعنی اینکه هر موقع حقوق گرفتید، ۱۰% از درآمدتان در طول زندگی کاریتان را کنار گذاشته  وبه منظور جمع آوری به حساب خاصی واریز کنید. اگر که فقط در طی مدت زمان زندگی کاریتان (مدت زمانی که در زندگیتان کار میکنید) هر ماه صد دلار پس انداز کنید  وآن پول را در شرکت سرمایهگذاری ، سرمایهگذاری کنید که سالیانه ۱۰% افزایش پیدا می کند. در زمان بازنشستگی، مقدار دارایی شما حدود صد میلیون دلار خواهد بود. یعنی هر کس، حتی شخصی با کمترین دستمزد، به موقع اقدام کند و نسبتا مدت مدیدی پسانداز کند، میتواند در طی مدت زمانی میلیونر شود. قبلا گفته شد که اگر نتوانید پول پس انداز کنید بدین معنی است که بزرگی و عزّت در شما وجود ندارد. عادت کردن به پس انداز و سرمایهگذاری کردن کار راحتی نیست. داشتن این عادت، مستلزم اراده قوی و عزم راسخی است. پس یکی از اهداف شما، باید پس انداز کرن باشد. این هدف را برروی کاغذ بنویسید و طرحی را برای آن ایجاد و تمام وقت برروی آن کار کنید. وقتی که این هدف به طورخودکار در ذهن شما ایجاد شود، موفقیت مالی شما تضمین میشود. درتمام موارد صرفه جو و کم خرج باشید، درخرج کردن هر پنی پول دقت کنید وهرگونه خرج و هزینهای رامورد سؤال قراردهید. هرگونه تصمیم خریدی را حداقل یک هفته ویادر صورت امکان یک ماه عقب بیاندازید. هر قدر که تصمیم خریدتان را مدت زمان بیشتری  به عقب بیاندازید، کالایی بهتر و با قیمت مناسبتری میخرید. دلیل اصلی اینکه بیشتر افراد هنگام بازنشستگی بیپول هستند، خریدهای ناگهانی و بدون فکر قبلی است. یعنی بدون کوچکترین فکر، آنچه را که می بینند میخرند. آنها قربانی قانونی به نام قانون پارکینسون (PARKINSON) میشوند. این قانون می گوید که «مخارج بالا میروند تا هم طراز میزان درآمد بشوند». هیچ اهمیتی ندارد چه مقدار پول درمیآورید، شما تمام درآمد به اضافه مقداری بیشترخرج میکنید. اگر که گرفتار قانون پارکینسون شوید، دیگر هرگز پیشرفت نمیکنید و نمیتوانید از شربدهیهایتان خلاص شوید. اما این برای شما نیست. اگرکه نمیتوانید ۱۰% ازدرآمدتان را پس انداز کنید. هیچ اشکالی ندارد، ازامروز ۱% از درآمدتان را درحسابهای پس انداز و سرمایهگذاریهای خاص پس انداز کنید. اول هر ماه حتی قبل از پرداخت بدهیتان، این ۱% راکنار بگذارید سعی کنید با ۹۹% باقیمانده زندگیتان را بگذرانید و موقعی که با این ۹۹% درآمدتان توانستید راحت زندگی کنید میزان درصد پسانداز را به ۲% ، ۳% ،۴% و الی آخر افزایش دهید. در عرض یک سال خواهید دید در حالی که زندگی راحت و مناسبی را (در حد متوسط) دارید، میتوانید ۱۰% و شاید حتی بیشتر۱۵% یا ۲۰% از درآمدتان را پس انداز کنید. کم کم موجودی حساب پس انداز  ومیزان سرمایه گذاری شما زیاد میشود و مخارجتان رابیشترکنترل میکنید و به تدریج بدهیهای خودرا پرداخت میکنید. عرضیک یا دو سال، کل زندگی شما تحت کنترل خودتان خواهد بود و در مسیر میلیونر خود ساخته شدن قرار میگیرید. تا به حال این فرایند برای هرکسی که آن رابه کار برده مؤثر بوده وبرای شما نیز مؤثر خواهد بود.

۹- همه جزئیات کار خود را یاد بگیرید.

 در بازار کار فقط برای کارهای خوب و عالی،مزدهای خوبی پرداخته میشود. برای عملکردهای متوسط مزدهایی متوسط و مزدهایی زیر متوسط همراه با شکست و ناکامی برای عملکردهای زیر متوسط است. وظیفهی شما این است که با یادگیری همه جزئیات، درباره اینکه چطور کارتان رابهتر و بهتر انجام دهید، تبدیل به یک متخصص شوید. همه مجلات و جدیدترین کتابهای مربوط به رشته کاریتان را خریداری و مطالعه کنید و در سمینارها و مباحثی که توسط متخصصین رشته شما برگزار میشود، شرکت کنید. عضو انجمن تجاری یا صنعتی مربوط به کارتان بشوید ودر همه جلسات آنها شرکت کنید و با سایر متخصصین برجسته رشته خودتان ارتباط داشته باشید. قانون «ترکیب اطلاعات» میگوید که هر کس در هر رشتهای بتواند مقدار زیادی از اطلاعات دربارهی رشته خود را جمع آوری و از آنها استفاده کند، خیلی زود میتواند در آن رشته به بالاترین سطح برسد. برای مثال اگر شما یک فروشنده هستید، باید در فرآیند فروش، دانشجویی مادام العمر و پرتکاپویی باشید. آن ۲۰% فروشندههایی که در صدر هستند در آمدشان به طور متوسط، ۱۶ برابر در آمد ۸۰% مابقی فروشندهها است و حتی در آمد ۱۰% فروشندههایی که در صدر هستند، از این هم بیشتر است.

 اگر در حوزه مدیریت فعالیت میکنید، تصمیم بگیرید تا مدیر برجسته  وحرفهای شوید. اگر شما تجارت خود را شروع کرده و در حال پیشروی هستید، هر روز تکنیک ها و راهبردهای مشکل گشا را مطالعه کند وهر روز ایدههای جدیدی را بکار ببرید. بهتر شدن درکار و حرفهتان را هدف قرار دهید. یک مورد جزئی، بینش یاایدهای کوچک می تواند نقطه عطفی درحرفهی شما باشد. هرگز جستجو در این مورد را متوقف نکنید.

 

۱۰- خودتان را وقف خدمت رساندن به مردم کنید.

 همیشه پاداشهای شما درزندگی، نسبت مستقیمی با خدمات شما به دیگران دارد. همهی میلیونرهای خودساخته نسبت به ارائه خدمات به مشتریهای خود وسواس به خرج میدهند. همیشه به فکر مشتریهایشان هستند. دائما در فکر راهکاری جدیدتر و بهتری هستند تااینکه بتوانند بهتر از هر کس دیگری به آنها خدمت کنند. مرتبا این سؤال ها را از خودتان بپرسید: مشتریهای من واقعا چه می خواهند؟ واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟ برای چه چیزهایی ارزش قائل هستند؟ چه چیزهایی را بهتر از دیگران میتوانم به مشتریانم ارائه دهم؟ مشتریهای من چه چیزی را از رقبای من میخرند؟ چه کاری را ارائه بدهم که مشتریها بجای خرید از دیگر رقبا، ازمن خرید کنند؟ یکی از مهمترین قوانین موفقیت این است که«موفقیت شما در زندگی به کاری بستگی دارد که بعد از انجام کاری که از شما انتظار میرود انجام دهید،انجام میدهید.»

همیشه در پی این باشید که بیشتر از مزدی که به شما داده میشود، خدمت کنید. همیشه بخاطر مشتریهای خود یک مایل جلوتر بروید وبیاد داشته باشید که در یک مایل جلوتر،ترافیک وجود ندارد. در این جا سؤالی وجوددارد که لازم است هرروز از خودتان بپرسید و به آن جواب دهید. «امروز برای افزایش خدماتم به مشتریها، چه میتوانم بکنم؟»

هر روز مرتبا در پی راههایی برای افزایش ارزش آنچه ارائه میدهید  و مردمی که روزانه به شما اعتماد میکنند باشید. ارتقا جزئی در نحوه ارائه خدمات به مشتری می تواند یک عامل مهم برای موفقیت مالی تان باشد. هرگز جستجو برای یافتن آن راههای جزئی برای خدمت بهتر به مشتریان را متوقف نکنید.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

۱۱- کاملا با خود و دیگران صادق باشید

 شاید باارزشترین و مورد احترامترین مشخصه هایی که میتوانید با آن شناخته شوید، صداقت باشد.درانجام هرکار، و هر معامله و فعالیتی کاملا صادق باشید. هرگز درستی و راستی خود را به خاطر هیچ چیزی به خطر نیندازید. به یادداشته باشید که حرفتان تعهد شماستودر معاملات و کسب و کار،شرافت شما همه چیز شماست. تمام تجارتهایی که نتیجه بخش هستند برمبنای صداقت پایهگذاری شدهاند. موفقیت شما برای میلیونر خود ساخته شدن، تنها به تعداد افرادی بستگی دارد که به شما اعتماد دارند و خواهان کار کردن برای شما هستند، برای گرفتن پول به شما مهلت میدهند، به شما پول قرض میدهند و محصولات شما را خریداری  ودر دوران سختیتان به شما کمک میکنند. شخصیتی که در طول زندگی خود بدست میآورید مهمترین کسب شماست و شخصیتتان به شهرتتان در زمینه صداقت وابسته است. اولین بخش راستی این است که در تمام امور با خودتان صادق باشید.نسبت به بهترین صفاتی که در وجود شماست، صادق باشید. به این معنی که آنچه را که انجام میدهید، به بهترین نحوانجام دهید. درستی و راستی شما باطناً از صداق شخصی و ظاهراً از کیفیت کار شما مشخص میشود. پس در زندگیتان با دیگران صادق باشید وبا صداقت زندگی کنید. هرگز گفتار یا رفتاری که به نظر خودتان صحیح،خوب وصادقانه نیست راانجام ندهید.در ستی و صداقت خود را به خاطر هیچ چیزی به خطر نیندازید. همیشه در زندگیتان برمبنای والاترین ارزشهایتان عمل کنید. در اینجا سؤالی هست که باید مدام از خودتان بپرسید و به آن جواب دهید: «دنیای من چگونه میشود اگر در آن همه مانند من بودند؟» این سؤال باعث میشود که معیارهای بالایی را برای خودتان تعیین کنید و مرتبا آنها را افزایش دهید. طوری عمل کنید که هر حرف و هر اقدام شما قانونی جهانی میشد. طوری رفتار کنید که گویا همه دارند شما را میبینند و شما را الگوی خود قرار میدهند. و هر موقع بر سردوراهی قرار گرفتید، کاردرست را، هر کاری که باشد وبه هر قیمتی که باشد انجام دهید.

۱۲- کارهایتان را اولویت بندی کنید و سپس با تمام قوا یکی یکی روی آنها تمرکز کنید.

 این کار مهمترین کلید برای رسیدن به بالاترین سطح بازدهی و عملکرد و میلیونر خود ساخته شدن است. با تعیین اولویتها و متمرکز شدن میتوانید به هر آنچه که واقعا در زندگی میخواهید، برسید.این راهبرد ساده تنها علت اصلی درآمد بالا، تولید ثروت واستقلال مالی هزاران و حتی میلیونها نفر ازمردم بوده است. توانایی شما در تعیین مهمترین اولویت و انجام کامل آن تا به آخر، آزمایش اولیه و نشان دهنده قدرت اراده، انضباط  وشخصیت فردی شماست. انجام اینکار یکی از سخت ترین کارهاست. اما اگر میخواهید به موفقیتهای بزرگ دست یابید در عین حال یکی از مهمترین کارها نیز هست. راهکار  رسیدن به عملکرد بالا این است: ابتدا لیستی از کارهایی را که باید قبل از شروع انجام دهید، فراهم کنید. با پرسیدن این ۴ سؤال به طور مکرر از خودتان، اولویتهای لیست را تنظیم کنید. سؤال این است که باارزشترین فعالیتهای من چه هستند؟ کدام یک از فعالیتها شما نسبت به بقیه دارای ارزش بیشتری برای کار و تجارتتان دارد؟

 دومین سؤال این است که «چرا اسم من درلیست حقوق بگیران است؟ و دقیقا برای انجام چه کاری استخدام شدهاید؟ نتایج را مدنظر قرار دهید نه فعالیتها را. سؤال شماره ۳ این است که چه کار ی را من و فقط من میتوانم بکنم و اگر به خوبی انجام شود واقعا مؤثر خواهد بود؟ این کاری است که فقط خودتان میتوانید انجام بدهید نه دیگران و اگر این کار را انجام ندهید کار انجام نمیشود اما اگر آن رابهخوبی انجام دهید، تأثیر مهمی برکار و زندگی شما خواهد داشت. آن کار چه کاری است؟

 سؤال شماره ۴ این است که «هم اکنون بهترین استفاده ای که میتوانم ازوقتم بکنم، چیست؟» در هر زمان برای این سؤال فقط یک جواب وجود دارد، میزان توانایی شما در تعیین باارزش ترین استفاده از وقت خود، رمز بازدهی بالا  ورسیدن به موفقیت مالی است. ودر آخر اینکه برروی آن کار یا در واقع مهمترین کار تمرکز کنید و تا موقعی که ۱۰۰% تکمیل بشود، آن را رها نکنید با پشتکار و بدون حواس پرتی، خودرا برای تکمیل آن تحت فشار قراردهید. خبر خوب این است که موقعی شما مرتبا اولویتها را تعیین می کنید و برانجام با ارزش ترین کارها متمرکز میشوید، خیلی زود به عملکرد عالی عادت خواهید کرد  وسپس این عادت در شما رسوخ میکند و عملا رسیدن به موفقیت های بزرگ  در زندگی را برایتان تضمین میکند. همین عادت به تنهایی میتواند شما را میلیونر کند.

۱۳- سریع العمل و قابل اعتماد باشید.

 زمان،پول رایج قرن بیست و یکم است. امروزه همه بسیار عجله دارند. مشتریانی که حتی نمیدانستند خدمات یا محصول خاصی را هم اکنون احتیاج دارند حال دوست دارند آن را دیروز سفارش میدادند. مردم بیش از پیش صبر و تحملشان کم شده است. مشتریهای وفاداراگر ببینند جای دیگر سریعتر به نیازشان رسیدگی میشود، یک شبه فروشنده خود را عوض خواهند کرد. خرسند سازی فوری مشتری نیز به اندازه کافی سریع نیست. وظیفه شما این است که به سرعت عمل معروف شوید و یک احساس فوریت و عمل گرایی در خود ایجاد و از فرصتها سریعا استفاده کنید. برای رفع نیاز مردم و انجام هرکاری که نیاز به انجام دارد به سرعت وارد عمل شوید. وقتی که مشتری یا رئیس از  شما بخواهد که کاری را انجام بدهید، کارهای دیگر را کنار بگذارید و آنقدر سریع آن را انجام بدهید که از سرعت عمل شما حیرت کنند. شاید این گفته را شنیده باشید که «هر وقت میخواهید کاری صورت بگیرد،آن کار را به مرد یا زنیکه سرش شلوغ است محول کنید. افرادی که به سرعت عمل معروف هستند، موفقعیتها و فرصتهای کاری خیلی بیشتری را به خود جذب میکنند. آنها نسبت به افرادی که هر وقت برسند، به کارها رسیدگی میکنند،  شانس خیلی بیشتری دارند تا کارهای بیشتر و بیشتر را انجام دهند و نیز کارها را سریعتر انجام میدهند. موقعی که بتوانید تواناییتان برای تعیین بالاترین اولویت را با تعهدتان نسبت به انجام سریع و درست کار ترکیب کنید، متوجه خواهید شد که درحال حرک به سمت جلوی صف هستید. بیشر از آنچه که امروز تصور میکنید فرصت و موقعیت برای شما پیش میآید.»

۱۴- آمادگی بالارفتن از قلههای زندگی و حرفهتان را داشته باشید.

 همان طور که کوهنوردی پس از صعود به یک قله، باید از دره پایین بیاید تا بتواند به قله بعدی برود، زندگی شما نیز همانگونه خواهد بود. زندگی و حرفه شما هم متشکل از مجموعهای از بالا و پایین رفتنهاست. چنانکه گفتهاند، «زندگی یعنی ۲ قدم به جلو و یک قدم به عقب.» همه زندگی کاری بر اساس دوره ها  وروندهاست، دورههای توسعه و رونق و دورههای افول و کسادی. درتجارت روندهایی وجود دارد که اغلب باعث ایجاد تغییراتی اساسی در صنعت میشوند.

 امروزه ما شاهد اینترنت و گسترش تکنولوژی در همهی جهات هستیم و میبینیم ک چگونه بسیاری از ایدهها و باورهای گذشته درموردنحوه انجام کار تغییر کرده است. چشماندازبلندمدت داشته باشید ودر هر کاری که انجام میدهید، نگاهی بلندمدت به آن داشته باشید. برای ۲، ۳، ۴، ۵ سال آینده برنامه ریزی کنید و به خود اجازه ندهید در پستی و بلندیهای زودگذر زندگیتان،احساساتی شوید. دائما به خود یادآوری کنید که هرچیزی در زندگیتان،روند وچرخش خاص خودرا دارد. درنوسانات کوتاهمدت زندگیتان، آرام و مطمئن و آسوده خاطر باشید.اگر اهدافونقشههای واضحی داشته باشید که هر روز روی آنها کار کنید، روند کلی مسیرزندگیتان روبه جلو وبطور صعودی خواهد بود.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

۱۵- تمرین انضباط فردی در تمام امور است.

 مهمترین ویژگی موفقیت در زندگی و میلیونر خود ساخته شدن، داشتن انضباط فردیست. اگر بتوانید خودرا وادار کنید که کارها را سرموقع انجام دهید، چه از آن کار خوشتان بیاید و چه نیاید، عملا موفقیت شما تضمین شده است. رمز میلیونر خود ساخته شدن، داشتن چشم انداز بلندمدت همراه با چشم پوشی از لذتهای کوتاه مدت است. رمز میلیونر خود ساخته شدن، در میزان توانایی شما جهت تعیین هدف بلندمدت ثروتمند شدن است و سپس وادارکردن خود به کنترل فعالیتها و هزینههای روزانه به طوری که فقط کارهایی را انجام دهید که دستیابی به این هدف بلندمدت را تضمین کند. انضباط فردی به معنی تسلط و کنترل بر خود،مسئولیت پذیری و هدفمندی فردی است. تفاوت بین انسانهای موفق و ناموفق در این است که افراد موفق عادت به انجام کارهایی دارند که انسانهای ناموفق دوست ندارند این کارها را انجام بدهند. این کارها، چه کارهایی هستند؟ این کارها همانهایی هستند که افراد موفق نیز از آنها بیزارند ولی در هر صورت آنها را انجام میدهند چون میدانند که شرط رسیدن به موفقیت، انجام این کارهاست. افراد موفق بیشتر به نتایج خوشایند توجه میکنند. در حالی که افراد ناموفق بیشتردر پی روشهای خوشایند و راحت هستند. افراد موفق کارهایی را انجام میدهند که به هدفشان ختم میشود ولی اعمال افراد ناموفق در جهت رفع تنش است. افراد موفق به کارهای سخت،ضروری و مهم میپردازند اما افراد ناموفق ترجیح میدهند کا رهای ساده و راحتی را انجام دهند که به آنها لذتی آنی میدهد.

 خبر خوب این است هر عمل انضباطی، صفات دیگر شما را نیز تقویت میکند. هر موقع که انضباط فردی خود را بالا ببرید، خویشتن داری شام هم بیشتر خواهد شد و بیشتر از قبل خودتان را دوست میدارید و احترام بیشتری برای خودتان قائل میشوید. هر چه در انجام کارهای کوچک منظم ترشوید، از آن طرف در موقعیتها و چالشهای بزرگ زندگی، نظم بیشتری خواهید داشت. بیاد داشته باشید همهی اتفاقات زندگی نوعی امتحان است. هر روز، هرساعت و گاهی هر دقیقه درحال دادن امتحانی از تسلط، کنترل وانضباط شخصیتان هستید. هدف از این امتحان این است که ببینید آیا شما میتوانید خودتان را ملزم به انجام کارهای خیلی مهم کرده و تا تکمیل آن پایداری کنید؟ امتحان این است که ببینید میتوانید به جای فکرکردن به کا رهایی که آنها را دوست ندارید و یا فکر کردن به مشکلاتی که قبلا در گذشته داشته اید، ذهنتان را به آنچه که میخواهید یا مسیری که میخواهید آن را طی کنید،متمرکز کنید. پس از  سربلند بیرون آمدن ازاین آزمون، وارد مرحله بعدی میشوید. و تا وقتیکه همچنان این آزمونها را با موفقیت بگذرانید در زندگی روبه جلو و بطور صعودی حرکت خواهید کرد.

۱۶- خلاقیت ذاتی خودرا شکوفا کنید

 خبرهای خوب این است که شما ذاتا دارای ژن خلاقیت هستید. و تواناتراز آنید که تصور میکردید. تواناییهای بالقوه ذهنی وخلاقیت شما بیش از آن چیزی است که تا به حال استفاده میکردید. مغز شما دارای ۱۰۰ میلیون سلول است که هر یک از طریق شبکه ی پیچیدهی عصبها و ارتباطات شجر ه ای با ۲۰۰۰۰ سلول عصبی دیگردرارتباط است. به این معنا که تحلیل وترکیبات سلولهای مغزتان ازتعداد مولکولهای جهان شناخته شده،بیشتراست. میزان تواناییهای شما برای خلق ایدههایی در جهت رسیدن به موفقیت، بیشمار  ونامحدود است. به این معنا که توانایی شما برای رسیدن به موفقیت نیز نامحدود است. خلاقیت شما تحت تأثیر سه عامل است: اول، با اهدافی که شدیدا مورد دلخواهاند، دیگری با مشکلات مبرم و سوم با سؤالات هدفمند. هر چه بیشترذهنتان را روی رسیدن به اهداف، حل مشکلات یا پاسخ به سؤالات کاری و زندگی شخصیتان متمرکز کنید، باهوش تر شده و ذهنتان در آینده سریعتر عمل خواهد کرد. مغز  وخلاقیت شما مانند یک ماهیچه است. هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، قویتر میشود و سریعتر عکس العمل نشان میدهد.شما با مقید کردن خودبه تفکر خلاق در طول روز میتوانید، عملا هوش و ضریب هوشی خود را بالا ببرید. فراموش نکنید که خلاقیت فقط نام دیگری برای «پیشرفت» است. هر موقع شما به منظور بهبود کارتان و کشف راههای جدیدتر، بهتر، سریعتر، ارزانتر، آسانتر، ایدههایی در سرمی پرورانید، در بالاترین سطح خلاقیت عمل کردهاید.

۱۷- با افراد درست در ارتباط باشید.

 ۸۵% از موفقیت شما درزندگی به کیفیت روابط شخصی و کاریتان بستگی دارد. هرچه تعداد افرادی که می شناسید ویا آنها شما را بخاطر خوبیهایتان میشناسند بیشتر باشد، موفقیت شما درزندگی بیشتر خواهد بود و سریعتر پیشرفت میکنید. برسر هر نقطه عطفی درزندگی شما،شخصی قرار گرفته که یاریتان دهد یا مانعتان شود. افراد موفق در طول زندگی خود در حال ایجاد وحفظ شبکه ای از روابط کیفی عالی با افراد هستند، در نتیجه نسبت به افراد متوسطی که هر شب به خانه می روند و تلویزیون تماشا میکنند، نتیجه نسبت به افراد متوسطی که هر شب به خانه میروند و تلویزیون تماشا میکنند، موقعیتهای بیشتری کسب میکنند. همه چیز به روابط شما بستگی دارد. تقریبا همهی مشکلات شما در زندگی به دلیل روابط غلطتان با افراد ناسالم خواهد بود. در مقابل، تمام موفقیتهای بزرگتان را مدیون روابط درستتان با افراد خوبی هستید که به شما کمک میکنند و شما نیزمتقابلا به آنها یاری میرسانید.

 بیش از ۹۰% موفقیتهای شما توسط «گروه مرجع» تان تعیین میشود. گروه مرجع شما افرادی هستند که از روی عادت،اغلب وقتتان را با آنها میگذرانید. انسان مثل آفتاب پرست است  ورفتارها، نگرشها، ارزشها و عقاید افرادی که بیشتربا آنها سرکار دارد را به خود می گیرد. بنابراین اگر میخواهید فرد موفقی باشید باافراد موفق و مثبت  رابطه برقرار کنید، افرادی که مثبت اندیش، شاداب و هدفمند و پیشروباشند. در عین حال از همنشینی با افراد منفی بافی که مدام گله  وشکایت میکنند، دوری کنید. اگر میخواهید با عقابها پرواز کنید دیگر نمیتوانید بااردکها چنگ بیندازید.

 میلیونرهای خودساخته مرتبا شبکه روابط ایجاد میکنند. آنها به مجامع و انجمنهای حرفهای میپیوندند، در جلسات مختلف حضور مییابندو در فعالیتهای گروهی مشارکت میکنند. در مجامع افرد خود را اجتماعی و کاری معرفی میکنند و کار ویزیتشان را به دیگران میدهند  وبه آنها میگویند کارشان چیست. یکی از بهترین کارهایی که میتوانید بکنید این است که هرگاه دریک محیط اجتماعی یا کاری با فرد جدیدی آشنا شدید از آنها بخواهید درمورد کارشان برایتان توضیح دهند و مخصوصا اطلاعاتی را دراختیار شما بگذارند که بتوانید برایشان مشتری بفرستید سپس، در صورت امکان، در اسرع وقت چنین کنید. سعی کنید اغلب، دهنده باشید تا گیرنده. همیشه قبل از برداشت، به دنبال راههایی برای کاشت باشید. بهترین طریق ایجاد یک شبکه ارتباطی و برقراری روابط سازنده این است که مدام راههایی را جستجو کنید که به دیگران در دسترسی به هدفهایشان یاری دهید.

 در این جا قانون اینست: اگر بدون هیچ توقعی به دیگران کمک کنید از جاهایی که انتظارش راندارید، عوض کارتان را میگیرید.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

۱۸- از سلامت جسمتان به نحو احسنت مراقبت نمایید.

 ما ازلحاظ سلامتی و تندرستی و طول عمر در بهترین دوره از تاریخ بشر زندگی میکنیم. شما می توانید حتی الامکان، طولانی تر وبهتر از قبل زندگی کنید وهدفتان باید این باشد که ۸۰، ۹۰یا ۱۰۰ سالبا سلامت جسمی کامل زندگی کنید. اگر تصمیم به اجرای این هدف بگیرید حتما میتوانید به آن تحقق ببخشید. اول تصمیم بگیرید که حداقل ۸۰ سال عمرکنید.

 سپس به عادت های سلامتی خود بیندیشد و از خودتان بپرسید راهی را که در زندگی پیش گرفتهاید میتواند شما را با تندرستی تا سن ۸۰ سال برساند؟

سه راهکار برای طول عمر همراه با شادابی  وسلامتی وجوددارد. اول، داشتن وزن مناسب است. هدفتان این باشد که وزنتان را تحت کنترل خود در آورید و سپس برای بقیه عمر، اندازه و متناسب بمانید. یک فرمول ۵کلمه ای برای کمبود وزن و سلامت جسم وجوددارد. «کمتر بخورید و بیشترورزش کنید.» اگر بتوانید این کار را بکنید حتما به هدفتان میرسید. دومین راهکار، داشتن رژیم غذایی سالم است. قانون رژیم درست این است غذاهای بهتری بخورید ولی به مقدار کمتر، از منابع کم پروتئین، میوه و سبزیجات تغذیه کنید. دسرها و نوشیدنیهای شیرین، شکلات و مواد حاوی شکر را از زندگیتان محو کنید. از مصرف بیش از حد نمک و محصولات آرد سفید اجتناب کنید. وعدههای غذائیتان را از سه مرتبه سنگین به چهار الی پنج مرتبه سبک افزایش دهید. زمانی که شما بتوانید عادتهای خوردنتان را کاملا کنترل کنید به راحت میتوانید دیگر عادتهای زندگیتان را نیز تحت کنترل درآورید. سومین راهکار برای طول عمر، ورزش مناسب است. شما باید تقریبا ۲۰۰ دقیقه درهفته یا به عبارتی ۳۰ دقیقه درروز، ورزش کنید. با رفتن به یک پیاده روی تند ۳۰ تا ۶۰ دقیقهای درسه تاپنج روز درهفته می توانید ورزش مناسبی داشته باشید. اگر واقعا در این امر جدی هستید میتوانید عضو یک باشگاه شوید یا حتی برای منزلتان وسایل ورزشی تهیه و به صورت جدیتر به ورزش بپردازید. رمز سلامت جسمی عالی وداشتن طول عمر اینست که اهداف خاص و روشنی برای سلامت وتندرستی خود داشته باشیم. شما باید برای خود هدفی در نظر بگیرد  وسپس هرروزه روی هدفتان کار کنید.

 این امر نیازبه تسلط بر نفس، خودداری ونظم دارد اما نتیجه نهایی آن بسیار فوق العاده است. اگر هدف مالی شما بدست آوردن میلیونها دلار پول است، هدف سلامتی شما باید این باشد که تا جایی که ممکن است زنده باشید و سالم، تا بتوانید نهایت لذت را از ثروتتان ببرید.

۱۹- قاطع و عملگرا باشید

 یکی از نشانههای میلیونرهای خود ساخته اینست که به دقت فکر می کنند و سپس به سرعت حل میکنند وتصمیماتی را که میگیرند حتما اجرا مینمایند. آنها سریع عمل میکنند و زود نتیجه میگیرند. اگر بفهمند اشتباه کردهاند خیلی زود آنرا جبران میکنند. کلید موفقیت، سعی و تلاش است.افراد موفق، قاطعاند و نسبت به افراد معمولی، فعالیت بیشتری دارند. با توجه به قانون احتمالات، اگر شما برای موفق شدن، راههای مختلف را امتحان کنید شما بهترین راهحل ر ا پیدا خواهید کرد. از طرف دیگر افراد ناموفق در کار شان قاطع نیستند. آنها میدانند باید کاری را انجام دهند یا نباید انجام دهند اما شخصیتشان طوری نیست که قدرت تصمیم گیری قاطعانه داشته باشند. درنتیجه زندگیشان طوری میگذرد که هرگز احساس شادی، کمال و موفقیت نمیکنند. آنها هرگز ثروتمند نخواهند شد وبه استقلال دست نخواهند یافت. زمانی که قاطع و هدفمند باشید با نظم و سرعت بیشتری زندگیتان را تغییرخواهید داد. روزانه کارهای بیشتری را نسبت به افراد معمولی انجام خواهید داد و نسبت به اطرافیانتان پیشرفت چندین برابری خواهید داشت. در نتیجه شما به یک منبع انرژی، شورو هیجان و انگیزه تبدیل خواهید شد که سرشار از شور ونشاط است. این انرژی شما را با سرعت بیشتری به جلو و حتی به سوی اهدافتان سوق میدهد. از خودتان بپرسید: «کدام کارم را اگر سریعتر انجام دهم، تأثیر مثبت بیشتری روی نتایجم خواهد داشت؟» جوابتان هر چه که هست آن کارراانجام دهید.

۲۰- به شکست فکر نکنید.

 در بین افراد، بزرگترین مانع برای رسیدن به موفقیت، ترس از  شکست است. توجه داشته باشید، خود شکست، ترس ندارد. شکست باعث می شود شما قویتر، مرجعتر ویاارادهتر شوید. ترس از شکست یاانتظار وقوع آن شما را بی اراده کرده  وحتی از انجام کارهایی که لازمه موفقیت شما هستند ممانعت به عمل میآورد. یک روزنامه نگار جوان از توماس جی واستون، بنیانگذار IBM، پرسید: «چگونه میتواند سریعتر موفق شود.» او در جواب حرف فوق العادهای زد: «برای رسیدن به موفقیت های سریعتر باید ضریب شکست را دو برابر کنی. در انتخای شکست موفقیت نهفته است.» جرأت داشته باشید به جلو بروید. میلیونرهای خود ساخته، قمارباز نیستند بلکه همیشه در مسیراهدافشان برای دسترسی به نتایج بزرگتر، خطرهای حساب شدهای میکنند. در حقیقت، مهمترین شاخص شما برای ثروتمندشدن، طرز نگرش شما نسبت به ریسک کردن است.

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

هرگاه شما با یک ریسک روبرو میشوید. از خودتان بپرسید: اگر به کارم ادامه دهم بدترین اتفاق ممکن چه میتواند باشد؟ سپس باید همان کاری را بکنید که  جی پاول گتی میلیونر پیشنهاد کرد و مطمئن شوید آن اتفاق که احتمالش را میدهد هرگز روی نخواهد داد. حقیقت این است که همه از شکست میترسند. همه ازفقر و بدبختی میترسند. همه میترسند اشتباه کنند و شکست بخورند. ولی میلیونرهای خودساخته دانسته و آگاهانه با این ترس روبرو میشوند و وارد عمل می شوند. راف اولدوامرسون می گوید: «دعا کنید در زندگی کارهایی انجام دهید که از آنها میترسید. اگر چیزی را  که از آن میترسید انجام دهید، مرگ ترس حتمی ست.» زمانی که با شهامت عمل کنید، نیروهای  غیبی به کمکتان میآیند. هر عمل جسورانهای، جرأت و ظرفیت شما را در آینده بالا می برد. هرگاه فعالیتی که از آن مطمئن نیستید در جهت موفقیت و رو به جلو انجام دهید ترستان میریزد و شجاعت و اعتماد به نفستان افزایش مییابد. در نهایت به نقطهای میرسید که از هیچ چیز نمیترسید. درنهایت هیچ چیز نمیتواند شما را  متوقف سازد. شاید بهترین پیام فیلم آپولو ۱۳از طرف ایجن کرانتز- رئیس کنترل فضایی در  ناسا- که نقش او را ادهریس ایفا کرده، داده شده باشد: زمانی که همه در فکر از دست دادن سفینه و فضانوردانش افتادند، او همه را با صدای بلند با گفتن: «شکست جزء گزینه های ما نیست»به خود آورد. کار شما اینست که یک میلیونر شوید.

 باید اهداف خاصی برای خود داشته باشید، آنها را یادداشت کنید و هر روز برای تحقق آن بکوشید. به خصوص اینکه شما باید خودتان را با مشکلات و سختیهایی که تجربه خواهید کرد روبرو کنید وبدانید که «شکست جزء گزینهها نیست!». این نگرشی است که بیش از هر چیز دیگر، موفقیت همیشگی شما را تضمین میکند وباعث می شود میلیونر خود ساخته شوید.

 

۲۱- باید با سماجت  وپایداری  واراده دو برابر به زندگی ادامه داد

استقامت شخصیتتان را محکم میسازد. نسبت استقامت و پایداری به شخصیت مانند نسبت کربن به استیل است. پایداری خصوصیتی است که لازمه تمام موفقیتها در زندگی است. یکی از بزرگترین رموز پایداری و موفقیت این است که لازمه تمام موفقیتها درزندگی است. یکی از بزرگترین رموز پایداری  وموفقیت این است که به منظور دوام و مقابله با یأس و موانعی که ضمن تلاش برای رسیدن به موفقیت بر سرراهتان وجود دارد ضمیر ناخودآگاهتان را تحت اختیار در آورید. از همان ابتدا با خودتان عهد کنید هر اتفاقی هم که بیفتد باز به راهتان ادامه دهید. زمانیکه با مشکل و سختی روبرو میشوید زمان کافی برای بالا بردن سطح اراده و جرأت خود ندارید. اما زمانی که از همان ابتدا با پستیها و بلندیهای زندگی کهحتما به سراغتان میآیند برنامه ریزی کنید،هنگام مواجه شدن با آنها از نظرروانی وضعیت خوبی خواهید داشت و آماده خواهید بود. جرأت رویارویی با گرفتاری وبدبختیها، خصلتی است که بیش ازهر چیز دیگر موفقیت شما را تضمین میکند.

بزرگترین سرمایه شخصی شما میتواند اراده شما برای رویارویی با مشکلات، بیش از هر کس دیگری باشد. در حقیقت، جرأت و پایداری شما، نشان دهنده میزان اعتقادتان به خودتان و به توانائیتان دررسیدن به موفقیت است. فراموش نکنید که همه زندگی یک امتحان است. برای موفق شدن باید «آزمون جرأت و پایداری» را پشت سر بگذارید که امتحان سریع و اغلب بی مقدمه ای است و ممکن است هر لحظه برایتان اتفاق بیفتد. هرزمان که شما در زندگی با سختی، ناامیدی، مانع، شکست یا بحران غیر منتظره روبرو می شوید معنایش اینست که آزمون جرأت و پایداری میدهید. دراین لحظات است که شما میتواند توانائیهای خود را نشان دهید. اسپکیتوس فیلسوف رومی، مینویسد: شرایط انسان را نمیسازد بلکه به تدریج او را به خودش ودیگران میشناساند.» چیزی که در زندگی وجود دارد بحران تکرار است. اگر زندگی پر مشغلهای دارید هر دو سه ماه یکبار حتما با بحران روبرو خواهید شد  ودر لابلای این بحرانهای اجتناب ناپذیر، موفقیت وجود خواهد داشت. هر چه برای میلیونر خود ساخته شدن مصمم تر باشید، مشکلات وبحرانهای بیشتررا تجربه خواهید کرد. تنها چیزی که شما میتوانید تحت کنترل در آورید عکس العملتان نسبت به مشکلات و موانع است. هرچه مثبت تر و سازندهتر زندگی کنید، قویتر و بهتر خواهید شد و با بحرانها و مشکلات آینده تان سازگاری بیشتری خواهید داشت و در نهایت به فردی تبدیل خواهید شد که به هیچ وجه از پا نخواهید افتاد. شبیه یک نیروی طبیعی میشوید که به مقدار مشکلات توجهی ندارد و هرگز متوقف نمیشود. هنگامی که مانعی بر سرراهتان به وجود میآید راهی در بالای آن زیر آن یا ازمیان آنپیدا کرده  وعبورکنید. شبیه یک منبع انرژی زا در پیامهای بازرگانی خواهید شد و همیشه به راه  خود ادامه خواهید داد. اجازه دهید مهمترین پیام این مقاله را تکرار کنم:«موفقیت، قابل پیش بینی است.» موفقیت یک شانس یا تصادف نیست که با بودن در مکان یا زمان مشخصی بدست آید. موفقیت به اندازهی طلوع خورشید در شرق وغروب آن در غرب، قابل پیش بینی است. با تمرین اصولی که  تا بحال فراگرفته اید در زندگیتان ترقی خواهید کرد. شما نسبت به افرادی که این اصول را نمیدانند یا به کار نمی بندند جلوتر هستید و میتوانید در طول بقیه زندگی و شغلتان برنده باشید. اگربه طور مداوم، کارهایی را که دیگر افراد موفق انجام میدهند، انجام دهید هیچ چیز در دنیا نمیتواند مانع موفقیت شما شود. خودتان را تامین میکنید و چرخهای اداره زندگیتان را در دست دارید و هیچ محدودیتی برای میزان فعالیت شما وجود ندارد، با تفکراتتان بر مشکلاتتان چیره شوید. فراموش نکنید که شما ا ز هر کس دیگری که تا بحال دیده اید ودر آینده خواهید دید بهتر و شایسته تر هستید. شما یک شخصیت برجستهاید. از هوش بالایی برخوردارید و توانائیهایتان بیش از تفکرتان است. شما در خود عامل بالقوه ای  دارید که میتوانید با کمک آن کارهای حیرت انگیزی درز ندگی انجام دهید. بزرگترین مسئولیت شما اینست که رؤیاهای بزرگ در سر بپرورانید. تصمیم بگیرید دقیقا میخواهید چه کار کنید. طرحی بریزید که به هدفتان برسید.از راهکارهای عنوان شده در این برنامه بهره بگیرید. هر روز در راستای تحقق رؤیاهایتان بکوشید  واراده کنید به هیچ وجه از این کار دست نکشید. هرگاه شما تمام این کارها را انجام دادید به مقامی مانند فرشتگان میرسید. شما فردی بدون توقف خواهید شد که موفقیتتان حتمی است.

نتیجه گیری

اگر مانند اکثر مردم و مانند من باشید، یکی از اهداف اصلیتان رسیدن به استقلال مالی است، و اگر یاد بگیرید که چگونه هزارها و حتی میلیونها نفر قبل از شما این کار را کردهاند شما نیز میتوانید آن را به انجام برسانید. برای کمک به شما بری رسیدن به همهی هدفهای مالیتان و حتی میلیونر خودساخته شدن، برنامهی ویژهای تدارک دیدم که در حال حاضر میلیونرهای خود ساختهای را در آمریکا  وکانادا و در تمام جهان ساخته است. برخی از افراد از هیچ  شروع کردند و در کمتر از ۳ سال با پیروی ازطرحهای این برنامهی موفقیت مالی، به  ثروت رسیدند.من اکنون این برنامه را ارتقاء دادم، آن را تصحیح کردم  وآن را گام به گام طراحی کردم که بتوانید به سرعت از آن استفاده کنید تا زندگی مالی خود را در مسیر پیشرفت قرار دهید. من آنرا برنامه مطالعه خانگی «اولین میلیونر ساختن» مینامم. در این برنامهی مطالعه شخصی یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه مالی ای را ایجاد کنید که بتوانید از آن پیروی کنید تا به استقلال مالی در سالها و ماههای آینده برسید. بهترین ایدهها و روشها که تا به حال کشف شده را یاد خواهید گرفت که میتوانید از صفر به میلیونها دلار در اندک سالی برسید. یاد خواهید گرفت که چگونه هزاران دلار را نگه دارید و از  سالها کار سخت برای رسیدن به استقلال مالی رهایی یابید. یاد میگیرد که چگونه پول بیشتری به دست آورید، چگونه پولی را که بدست آوردید نگه دارید، چگونه بازگشت پولی امنتر و بیشتری داشته باشید و چگونه هزینههایتان را در همهی قسمتهای زندگی بدون تحت تأثیر قرار دادن سبک زندگیتان، کاهش دهید. یاد خواهید گرفت که چگونه طرح کامل مالی برای خود و آیندهتان بریزید. یاد خواهید گرفت که چگونه به سرعت در هر کاری که انجام میدهید، ارزش خود ودرآمدتان را افزایش دهید. یاد خواهید گرفت که چگونه امور مالیتان را تحت کنترل در آورید و از قرضهایتان رهایی یابید. یاد خواهید گرفت که چگونه با بهترین قیمتها خرید و فروش کنید و چگونه همیشه برای بهترین معامله مذاکره کنید. یاد خواهید گرفت که چگونه برای بیشترین بازگشت و کمترین ریسک سرمایه گذاری کنید. در این مقاله اولین میلیونر ساختن، شما یاد خواهید گرفت که چگونه ملکی خوب با پیش پرداخت کم و یا بدون پیش پرداخت بخرید. چگونه ارزش وگردش پولی اش را افزایش دهید و چگونه با دارایی مسکونی و تجاری ثروتمند شوید. یاد خواهید گرفت که چگونه کل زندگیتان را مدیریت کنید تا روی با ارزش ترین اهدافتان تمرکز کنید و وقت بیشتری را با خانوادهتان بگذرانید. یاد خواهید گرفت که چگونه رفتارها  وعادتهای مردان و زنانی را که از هیچ شروع کردند و در اندک سالی میلیونر شدند را بدست آورید. صدها تکنیک و راهبردهای اثبات شدهای را یاد خواهید گرفت تا پول بیشتری در بیاورید، دژ مالی محکمی بسازید وزودتر از آنچه که الان تصورش را میکنید، ثروتمند شوید. حالا بعد از یاددادن این تکنیک ها  و راهبردها به هزاران مرد و زن مشتاق، فهمیدهام کهاگر شما این ایده هایی را که در این مقاله یاد داده شد ندانید و به آنها عمل نکنید، هیچ شانسی برای رسیدن به استقلال مالی نخواهید داشت. بدون فهمیدن این روشها غیر ممکن است. به این دلیل شما را تشویق میکنم تا همین امروز این کتاب را بگیرید  و شروع به تغییر زندگی مالیتان بکنید.

 

  دانلود نسخه قابل پرینت و با کیفیت بالا

 

یک نظر

  1. محمدرضا حسینی

    سلام مطالب سایت بسیار آموزنده و انرژی بخش است. هنگام مطالعه انرژی زیادی می گیرم وتصمیم می گیرم حتما کاری انجام دهم اما نمی دانم چرا بعد از مدتی دلسرد می شوم .لطفا در صورت امکان مطالبی در مورد اینکه چگونه با قدرت ادامه دهیم و دلسرد نشویم ارائه نمایید .با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299