صفحه اصلی » دانشگاه

دانشگاه

موفقیت در مصاحبه دکتری

موفقیت در مصاحبه دکتری

موفقیت برای هرکسی تعریف خاص خودش را دارد و مدرک تحصیلی برای خیلی‌ها یکی از معیارهای موفقیت محسوب می‌شود. هرکدام از ما ممکن است به هر دلیلی تصمیم بگیریم که پس از پایان تحصیلات کارشناسی بازهم به دانشگاه برگردیم و کارشناسی ارشد و دکتری بخوانیم. صرف‌نظر از این‌که چرا چنین تصمیمی گرفته‌ایم، علاقه به درس باشد یا نیاز به مدرک ...

ادامه مطلب »

لیست دانشگاه های کل کشور

top20uni

فهرست دانشگاه‌های ایران دانشگاه‌های دولتی دانشگاه‌های وزارت علوم دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی دانشگاه آیت‌الله‌العظمی حائری میبد دانشگاه اراک دانشگاه اردکان دانشگاه ارومیه دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا دانشگاه ایلام دانشگاه بجنورد دانشگاه بناب دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشگاه بیرجند دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین دانشگاه تبریز دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دانشگاه تربیت ...

ادامه مطلب »

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور در  مشهد آدرس:مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 6، پلاک 15تلفن : 8911180-0511 جزوه  کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور در  مشهد تست کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور در  مشهد آزمون  کارشناسی ارشد ...

ادامه مطلب »

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

منابع کارشناسی ارشد اطلاعات‌  منابع کارشناسی ارشد الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌  منابع کارشناسی ارشد امور گمركي‌  منابع کارشناسی ارشد باستانشناسي‌  منابع کارشناسی ارشد تاريخ‌  منابع کارشناسی ارشد تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ورزشي‌  منابع کارشناسی ارشد جغرافيا  منابع کارشناسی ارشد حسابداري‌  منابع کارشناسی ارشد حقوق‌  منابع کارشناسی ارشد روانشناسي‌  منابع کارشناسی ارشد زبان‌ اسپانيايي‌  منابع کارشناسی ارشد زبان‌ آلماني‌  منابع کارشناسی ارشد زبان ...

ادامه مطلب »

کد دانشگاه ها موسسات مورد قبول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

لیست دانشگاه های کشور عنوان کد دانشگاه اموزشكده فني نقشه برداري -سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 1001 اموزشكده فني نقشه برداري -سازمان نقشه برداري كشور 1002 اموزشكده كشاورزي كرج -وزارت جهادكشاورزي 1003 اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست 1004 اموزشكده فني اسفراين 1005 پژوهشكده امام خميني /س /وانقلاب اسلامي 1006 پژوهشكده برق -جهاددانشگاهي 1007 پژوهشكده پولي وبانكي -تهران 1008 پژوهشكده تحقيق ...

ادامه مطلب »

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور مشهد 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي) ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻴﻊ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻴﻊ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ...

ادامه مطلب »

رشته های امتحانی کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مهر ماه 1393

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

رشته های امتحانی کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مهر ماه 1393 عنوان کد رشته امتحانی اب وهواشناسي /اقليم شناسي /گرايش اب وهواشناسي شهري 101 اب وهواشناسي /اقليم شناسي /گرايش اب وهواشناسي كاربردي 102 اب وهواشناسي /اقليم شناسي /گرايش تغييرات اب وهوايي /اقليمي / 103 اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي -حركات اصلاحي 104 اموزش زبان انگليسي 105 اموزش ...

ادامه مطلب »

کد رشته های تحصیلی برای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

کد رشته های تحصیلی برای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور عنوان کد رشته تحصیلی اطلاعات‌ 101 الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌ 102 امور گمركي‌ 103 باستانشناسي‌ 104 تاريخ‌ 105 تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ورزشي‌ 106 جغرافيا 107 حسابداري‌ 108 حقوق‌ 109 روانشناسي‌ 110 زبان‌ اسپانيايي‌ 111 زبان‌ آلماني‌ 112 زبان ايتاليايي 113 زبان چيني 114 زبان‌ روسي‌ 115 زبان‌ ژاپني‌ 116 ...

ادامه مطلب »

لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ دانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ   لیست شهرها دوره ﻫﺎي  ﻓﺮاﮔﻴﺮدانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻬﺮان ...

ادامه مطلب »

لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ دانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ  ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎ ﺑﻲوآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎ ﺑﻲوآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ)  ...

ادامه مطلب »

مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299