صفحه اصلی » گوناگون » فهرست استانداردهای ملی ایران
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

فهرست استانداردهای ملی ایران

کمیته‌های ملی تدوین استاندارد

کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

کمیته ملی خوراک و فرآورده‌های کشاورزی

کمیته ملی پوشاک و فرآورده‌های نساجی الیاف

کمیته ملی صنایع شیمیایی و پلیمر

کمیته ملی چوب و فرآورده‌های چوبی ، سلولزی و کاغذ

کمیته ملی مواد معدنی

کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه

کمیته ملی خدمات

کمیته ملی اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس‌ها

کمیته ملی مهندسی پزشکی

کمیته ملی میکروبیولوژی و بیولوژی

کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

کمیته ملی چرم و پوست و پایپوش

کمیته ملی مدیریت کیفیت

کمیته ملی رایانه و فرآوری داده‌ها

کمیته ملی بسته‌بندی

کمیته ملی مخابرات

کمیته ملی ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان

کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299