صفحه اصلی » نمومه مدارک » نمونه ،ریز نمرات و ترجمه مدارک موسسه آموزش عالی آزاد آسیا
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

نمونه ،ریز نمرات و ترجمه مدارک موسسه آموزش عالی آزاد آسیا

نمونه مدارک و گواهینامه های مدیریت اجرایی MBA و مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA

با تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع – علمی کاربردی

مدیریت اجرایی پیشرفتهMba

mba1

Untitled-0

Untitled-1

مهر تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پشت مدرک

مهر تایید وزارت علوم

نمونه ریز نمرات مدیریت اجرایی MBA

  ریز نمرات 2 ریز نمرات 1

 

نمونه ترجمه مدارک مدیریت اجرایی MBA توسط

دارالترجمه رسمی و تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه 

ترجمه-mba-723x1024

نمونه ترجمه ریز نمرات مدیریت اجرایی MBA توسط 

دارالترجمه رسمی تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه 

ترجمه ریز نمرات

پلمپ ومهر دادگستری در پشت مدارک ترجمه شده

Untitled-1


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299